Hopp til innhold

- Hammerfest-reinen må dø

Reinen som våger seg ut på bytur i Hammerfest,  må bøte med livet.

Rein innenfor bygjerdet
Foto: Piera Balto / NRK

Det krever Hammerfest Arbeiderparti som har fått nok av reinplagen.

- NJUOVVAT HAMMARFEASTTA BOHCCUID

SE: AP vil slakte Hammerfest-reinen

Partiet er lei av at reingjerdet rundt byen ikke fungerer slik det skal. Derfor har Hammerfest Arbeiderparti sendt brev til kommunen med fire forslag på hva man kan gjøre for å få slutt på at rein går rundt i Hammerfests gater og forsyner seg av busker og blomster.

Et av kravene er at reinen som hentes ut av byen skal slaktes.

- Dette er usanitært

- Nå får det være nok, vi kan ikke ha det sånn. Det er rett og slett usanitært det som foregår, sier leder i Hammerfest Arbeiderparti, Frank Hanssen.

Hammerfest Arbeiderpartis fire punkter som skal få slutt på reinplagen:

 • Rreineierne gis et kort frist med å få reinen ut. Etter fristen skal reinerene bøtelegges for all skade som kommer. Byens befolkning oppfordres til å dokumentere dette.
 • Dersom reineierne har behov for ekstra hjelp for eventuelt vakthold, må de selv organisere dette og eventuelt be om støtte fra departement og kommune.
 • Det må stilles krav om ferister som sikrer at reinen ikke kommer inn og disse må være på plass i høst.
 • Reinen som hentes ut av byen, merkes for slakting, slik at disse ikke på nytt fristes til byopphold neste sommer.

- Vi har latt oss fortelle at det kan være en lur ting å merke de dyrene som er ivrigst på å ta seg inn i byen, og deretter slakte de merka dyrene samme høst. På den måten kan man minske problematikken de neste årene.

- Setter folket opp mot oss

For reineier Aslak Ante Sara er ikke Arbeiderpartiets utspill noe nytt.

- For to år siden ble det foreslått å avslutte hele reindrifta. Å komme med et slikt forslag er som å sette folket opp mot reineierne, sier Sara.

Sara vil ikke slakte dyrene på oppfordring av Arbeiderpartiet.

- Hvilke dyr vi slakter velger vi selv. At gjerdet ikke fungerer slik det skal, er fordi gjerdet er foreløpig en prøveordning og det er kommunens ansvar, sier Sara.

 - Fin drahjelp

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reindriftssjef i Norge, Ellen Inga O. Hætta vil ikke gå inn på de enkelte punktene, men er positiv til utspillet og mener det kan hjelpe reindriftsforvaltningen til å få en bedre dialog med kommunen.

- Vi ser på dette som en fin drahjelp, for vi i reindriftsforvaltningen som har jobba med gjerdet har slitt blant annet i forhold til å vite hvem som er grunneiere. Så jeg ønsker tiltaket til Hammerfest Ap hjertelig velkommen, for nå kan de snakke til sine egne politikere, og kanskje blir det lettere for oss å jobbe med de sakene vi skal jobbe med, sier Hætta til NRK.

 

 

Korte nyheter

 • Sámi Dáidda­guovddáža ođđa direktevra

  Sámi Dáiddaguovddáš ovttadat (SDG) stivra lea virgádan 38-jahkásaš Marija Griniuk ođđa direktevran mearreáigevirgái njealji jahkái, Sámi Dáiddaguovddážii. Nu čállá Sámi Dáiddaguovddáš neahttasiiddustis.

  Marija Griniuk lea Litauenis eret ja sus lea ukrainalaš duogáš. Son lea ássan moanaid jagiid Københámmanis, Dánmárkkus. Griniuk hállá 6 giela, dánska-, litauen- , ukraina-, eŋgelas-, ruošša- ja polska giela. Sus lea nana dáiddafágalaš máhtolašvuohta ja viiddis bargohárjáneapmi jođiheames, kurateremis, gaskkusteames, ekonomiijas ja márkanfievrrideames. Son bargá dutkin ja loahpaha dál doavttergrádastis Árktalaš dáidda ja hábmen-fakultehtas Roavvenjárgga Universitehtas.

  Son bargá sihke visuáladáiddárin, dutkin, kuráhtorin ja jođiheaddjin dáiddasuorggis ja danin leat sus buorit vásáhusat buot surggiin main SDG boahttevaš direktevrras dárbbašuvvojit. Marija Griniuk fárre bearrašiinnis Kárášjohkii ja álgá bargui suoidnemánu 25.beaivvi

  Marija Griniuk lea virgáduvvon Sámi dáiddaguovddáža ođđa jođiheaddjin
  Foto: Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš / SDG
 • Angelique Kidjo Riddu Riđđui

  Máilmmi beakkán lávlu Angelique Kidjo, boahtá Olmmáivággái dán geasi. Oarje-Afrihká artistta lávlu suoidnemanus Riddu Riđu lávddis ja festivála lágideaddjit leat rápmásat go leat su ožžon festiválii.
  Angelique Kidjo seaguha árbevirolaš Afrihká-šuoŋaid ja Eurohpá, Brasila ja Karibia musihka.
  Kidjo vuittii Amerihká Grammy-musihkkabálkkašumi iežas maŋemuš skearruin "Mother Nature". Muđui bohtet artisttat nugo The Halluci Nation, maiddái popčottalávllaartistta Riit Nunavutas eret, Sámi Grand Prix-oasseváldiid SOÁ ja afrocolombialaš Lido Pimienta, leat muhtin dán jagaš Riddu riđu artisttain.

  Festiválajođiheaddji Sandra Márjá West lea rámis festiválaprográmmain: "Lea hui buorre beassat ráhkadit Riddu Riđđu nugo láve leat, gussiiguin mat bohtet sihke guhkkin ja lahka.
  –Mun illudan gullat váriid dávisteame luđiide ja čottalávlagiidda, ja campas oaidnit go guossit ija miehtá dolastit, lohká West
  Festiválas fáddán dán jagi lea Vuoigatvuohta eatnamiidda ja dat vuhtto miehtá festivála. Nugo dáiddačájáhusain Binnáš vel! Mii guovdilastá sisabahkkemiid eamiálbmoteatnamiidda, ja čohkke dáiddáriid Kalaallit Nunaatas ja Sámis.

  Angelique Kidjo på Riddu
  Foto: Nareas Sae-Khow
 • Dáhttot bivdiid várrugasat fierbmut

  Guolástusdirektoráhta mearrabálvalus lea registreren ahte guollefatnasiin leamaš stuorra earri gonagasreabbá oalgebivdun, sin njáŋggofirpmiin Finnmárkkus. Nu čállá direktoráhta Twitteris. Mearrabálvalusa bealis dáhttot buohkaid geat dál áigot bivdit Finnmárkkuvuonain, iskat firpmiid bidjat várrugasat vai gonagasreabbá ii čáŋašii dohko.

  Kongekrabbe i garn
  Foto: Jon Are Nilsen / NRK