- Hammerfest-reinen må dø

Reinen som våger seg ut på bytur i Hammerfest,  må bøte med livet.

Rein innenfor bygjerdet
Foto: Piera Balto / NRK

Det krever Hammerfest Arbeiderparti som har fått nok av reinplagen.

- NJUOVVAT HAMMARFEASTTA BOHCCUID

SE: AP vil slakte Hammerfest-reinen

Partiet er lei av at reingjerdet rundt byen ikke fungerer slik det skal. Derfor har Hammerfest Arbeiderparti sendt brev til kommunen med fire forslag på hva man kan gjøre for å få slutt på at rein går rundt i Hammerfests gater og forsyner seg av busker og blomster.

Et av kravene er at reinen som hentes ut av byen skal slaktes.

- Dette er usanitært

- Nå får det være nok, vi kan ikke ha det sånn. Det er rett og slett usanitært det som foregår, sier leder i Hammerfest Arbeiderparti, Frank Hanssen.

Hammerfest Arbeiderpartis fire punkter som skal få slutt på reinplagen:

 • Rreineierne gis et kort frist med å få reinen ut. Etter fristen skal reinerene bøtelegges for all skade som kommer. Byens befolkning oppfordres til å dokumentere dette.
 • Dersom reineierne har behov for ekstra hjelp for eventuelt vakthold, må de selv organisere dette og eventuelt be om støtte fra departement og kommune.
 • Det må stilles krav om ferister som sikrer at reinen ikke kommer inn og disse må være på plass i høst.
 • Reinen som hentes ut av byen, merkes for slakting, slik at disse ikke på nytt fristes til byopphold neste sommer.

- Vi har latt oss fortelle at det kan være en lur ting å merke de dyrene som er ivrigst på å ta seg inn i byen, og deretter slakte de merka dyrene samme høst. På den måten kan man minske problematikken de neste årene.

- Setter folket opp mot oss

For reineier Aslak Ante Sara er ikke Arbeiderpartiets utspill noe nytt.

- For to år siden ble det foreslått å avslutte hele reindrifta. Å komme med et slikt forslag er som å sette folket opp mot reineierne, sier Sara.

Sara vil ikke slakte dyrene på oppfordring av Arbeiderpartiet.

- Hvilke dyr vi slakter velger vi selv. At gjerdet ikke fungerer slik det skal, er fordi gjerdet er foreløpig en prøveordning og det er kommunens ansvar, sier Sara.

 - Fin drahjelp

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reindriftssjef i Norge, Ellen Inga O. Hætta vil ikke gå inn på de enkelte punktene, men er positiv til utspillet og mener det kan hjelpe reindriftsforvaltningen til å få en bedre dialog med kommunen.

- Vi ser på dette som en fin drahjelp, for vi i reindriftsforvaltningen som har jobba med gjerdet har slitt blant annet i forhold til å vite hvem som er grunneiere. Så jeg ønsker tiltaket til Hammerfest Ap hjertelig velkommen, for nå kan de snakke til sine egne politikere, og kanskje blir det lettere for oss å jobbe med de sakene vi skal jobbe med, sier Hætta til NRK.

 

 

Korte nyheter

 • Eai hálit hukset suddjejuvvon jogain

  Sosialisttalaš gurutbellodagas, Rukses bellodagas ja Birasbellodagas Ruoná lea čielga diehtu ođđa energiijakommišuvdnii: Allet huksegoađe suodjaluvvon jogain. Fargga nammada Ráđđehus ođđa energiijakommišuvdna ja dat galgá iskat movt Norga sáhttá lasihit fápmobuvttadeami. Oljo- ja energiijaministtar Marte Mjøs Persen lohka ahte eai áiggo evttohit lasi huksema suodjaluvvon čázádagain, muhto baicca geahčadit movt dulvvi vuostá sihkkarastit maiddái daid jogaid, mat leat suddjejuvvon.

  Opo-vassdraget er et av de nær 400 vassdragene i Norge som er vernet.
  Foto: Tale Hauso / NRK
 • Jåmai luondu- ja birasbálkkašupmi

  Maja Kristine Jåmai leat juohkán Troandinlaš luondu- ja birasbálkkašumi, nu čállá Luonddugáhttenlihtu. Maja Kristine Jåmai leat juohkán dán bálkkašumi go son lea bargan bieggafápmoáššis garrasit, ja son lea gáhtten sámi kultuvrra ja dan rievtti doaimmahit dan, vaikko vel stáhta lea mannan nuppi beallái. Debáhtain lea Jåma ovdanbuktán ahte bieggafápmohuksen lea okta diŋga mii billista luonddu ja nu maiddái boazodoalu eallinvuođu. Dán bálkkašumi juhket olbmuide, joavkkuide ja servviide, dahje earáide Trøndelágas, geat leat bargan buori barggu ja geat leat buktán ođđaárvalusa ja aktivitehta luonddus ja birrasis.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Ronny M. Danielsen
 • Ođđa fálaldat Sámi klinihkas

  Sámi klinihka ergoterapevta, Sigrun Grove ovttas Kárášjoga vuodjinskuvllain fállet guovvamánu rájes praktihkalaš vuodjingoartaárvvoštallama. Dat lea erenoamáš fálaldat Finnmárkkus ja lea ovdamunnin pasieanttaide, go eai dárbbaš Tromsii mátkkoštit oažžut árvvoštallama, čállá SANAG preassadieđáhusas.
  Go geriatriijajoavku, fástadoaktárat ja psykologat leat eahpesihkkarat galggašiigo pasieanta beassat vuodjit ja go kognitiiva iskos ii leat doarvái, de lea buorre ja ávkkálaš go vuodjinlohpi praktihkalaš vuogi mielde árvvoštallo.

  Kárášjoga vuodjinskuvlla oahpaheaddji Morten Dalseng ja Sámi klinihkka ergoterapevta Sigrun Grove
  Foto: Henriette Joks / Sámi klinihkka