Hopp til innhold

- Vi er klare til å slåss

I dag startet de kampen mot vindmøllene i Trøndelag. Reindrifta nekter å gi slipp på sine områder.

Arvid Jåma (f.v.), Geir Haugen og John Jåma

Reineierne Arvid Jåma (t.v.) og John Jåma sammen med sin advokat Geir Haugen (i midten).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg ser ingen annen råd enn å avslutte reindrifta på Fosen dersom det bygges ut vindmølleparker, sier reineier Arvid Jåma til NRK Sámi Radio.

Han er bekymret for framtid - både i forhold til sin egen familie og den samiske kulturen.

HØR: Reineier Arvid Jåma

- Dette er et rent overfall av den sørsamiske reindriften på Fosen i Trøndelag. Jeg mener denne saken er langt alvorligere enn det Alta-saken var i sin tid, sier advokat Geir Haugen.

HØR: Advokat Geir Haugen

- Krever full stans

Advokaten representerer reindriftssamene på Fosen. Seks familier driver sin virksomhet på nordvest siden av Trondheimsfjorden. Her planlegges det å bygge store vindmølleparker. Parkene skal kunne produsere 4038 megawatt.

På en pressekonferanse i dag i Namsskogan i Nord-Trøndelag gikk advokat Haugen til frontalangrep mot norske myndigheter.

- Staten er ganske flinke til å bevilge midler til samiske kulturtiltak, undervisning og språk. Samtidig er de helt unnfallen når det gjelder å hindre store inngrep i samiske reindriftsområder. De ivrer for mest mulig utbyggingen, sier han til NRK Sámi Radio.

Vindmøller på Smøla

Dette er vindmølle på Smøla.

Foto: NRK

Kravet er ikke bare at planleggingen av vindkraftparker stanses; all utbygging må stoppes. Reineierne har ikke vært i kontakt med NVE eller andre myndigheter om de omfattende planene.

- Her er vi helt kompromiløse. Det blir ikke snakk om gi og ta, sier Haugen.

- Ikke ute etter penger

Heller ikke eventuelle millioner kr i erstatninger for tapte områder vil bli akseptert, fastslår advokaten.

- Det er ikke penger vi er ute etter. Hvis de var det, er jeg ikke i tvil om at dersom de krevde 50 eller 100 millioner kroner, så er jeg sikker på at reindriftssamene ville fått slike summer. For samene er det viktigst å bevare det materielle kulturgrunnlaget, sier Haugen til NRK Sámi Radio.

- Etter folkeretten har en minoritet rettigheter. Hvis den samiske minoriteten hele tiden måtte ta hensyn til hva den norske stat ønsker, så ville samene ha vært eliminert for lenge siden, sier Haugen.

Arvid Jåma sier man ut i fra en markedsøkonomisk tankegang kan forstå at noen få reineiere må vike for vindkraft.

- Reindrifta er jo bare en liten fjert, og reindrifta på Fosen blir bare en prikk. Jeg håper jo likevel at dette ikke er den gjense oppfatningen i de forskjellige forvaltningsorganene eller i de politiske miljøene.

- Grovt overgrep

I en uttalelse som sendes til NVE i dag, krever Haugen full stans av samtlige vindkraftutbyggingsplaner i Trøndelag.

- Det vil være et grovt overgrep fra myndighetenes side overfor reindriftssamene på Fosen hvis noen av de planlagte vindmølleparker blir vedtatt, heter det i brevet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

På pressekonferansen signaliserte reineiernes advokat at det kan bli snakk om å kreve nye landområder for drifta dersom utbyggingsplanene realiseres.

- Fra Snillfjord-området og sørover mot Trollheimen er det gode beiteområder. Dessuten kan det bli snakk om å få utvidet reindriften i Trollheimen hvor de nærmest driver på halv kapasitet.

I brevet til NVE krever advokaten at det må iverksettes en omfattende utredning av vindkraftplanene.

- Alle inngrep som er gjort siden 1900-tallet må kartlegges for å se hvilke innvirkning disse har hatt for reindriften. Staten har forlengst gått over terskelen for hva som er akseptabelt.

På denne bakgrunn må NVE være rettslig forpliktet til å tilføre reindriftssamene på Fosen økonomiske ressurser til å engasjere administrativ og juridisk hjelp, heter det i brevet.

- Det bør i første omgang ytes minst en million kr, skriver Geir Haugen.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat