NRK Meny
Normal

Krever del av gruve-profitt

Ledelsen i Sametinget i Sverige foreslår at gruveselskapene skal dele av sitt overskudd med samene.

Elkem Tana, Austertana

Mineralnæringen er i vekst i samiske områder. Her fra Elkem Tana i Austertana i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ledelsen i Sametinget i Sverige foreslår at gruveselskapene skal dele av sitt overskudd med samene.

Spørsmålet diskuteres under Sametingets plenum som påbegynner i Østersund i dag. Den nøyaktige modellen for delingen av profitten skal utarbeides sammen med sametingene i Norge og Finland, melder SR Sámi Radio.

I forrige uke gikk den første salven av i den nyåpnede gruven utenfor Pajala i Norrbotten. Gruven ventes å gi opptil 500 arbeidsplasser i en hardt prøvet bygd.

Lignende gruveplaner finnes flere andre steder i det samiske samfunnet.

Ifølge Sametinges forslag til handlingsprogram for gruvespørsmål kommer 96 prosent av Sveriges malmproduksjon fra nettopp Norrbotten og Vesterbotten.

Det største gruveselskapet, LKAB, hadde i fjor et overskudd på 14,8 milliarder svenske kroner. Samtidig presses reindriftsnæringen.

Sametinget vil ha økt samisk innflytelse allerede på prospekteringsnivå. I siste instans mener Sametinget at beslutninger skal avgjøres av en domstol og ikke regjeringen.

Til slutt konstaterer Sametinget at samene i henhold til FNs urfolkserklæring har rett til del av overskudd eller annen form for erstatning fra mineralutvinning.

Sametinget ser på flere modeller for fordeling eller erstatning, som fast årlig sum, erstatning per tonn malm, prosenter av salget, overskuddsbasert erstatning eller deleierskap i selskapet.

Ledelsen i Sametinget i Sverige foreslår at den endelige utformingen gjøres sammen med Sametinget i Norge og Sametinget i Finland.