Krever bedre tolking

Helsemyndighetene mener samiske pasienter må kunne bruke sitt eget morsmål. Kravene til tolking er skjerpet.

Nils R. Utsi

Nils R. Utsi fra Karasjok under behandling på Glitreklinikken.

Foto: Privat

Nils R. Utsi er en av mange samiske pasienter som har vært til legebehandling uten å forstå hva legen sier.

– Jeg føler meg uttrygg, og er redd for at behandlingen ikke blir optimal fordi jeg ikke klarer å gjøre meg forstått, fortalte Utsi til NRK Sámi Radio sommeren 2007.

Ellen Birgitte Pedersen

Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag møter statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet Sametinget.

Forventer bedre tilbud

Departementet har nylig i et brev tatt opp tolkebehovet for samiske pasienter.

I brevet konkluderes det med at departementet forventer at de krav som Helse Nord har satt til sine helseforetak vil føre til et bedre tilbud til de samiskspråklige pasientene som kommuniserer best på sitt morsmål.

Her vises det også til at det årlig skal lages en melding om tolkingen.

– Det forutsettes at informasjonen som fremkommer her, legges til grunn for en videre diskusjon om prosjektrettet virksomhet som skal kunne bedre tolketjenesten ytterligere, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i brevet til Sametinget.

Jørn Are Gaski

Sametingsråd Jørn Are Gaski.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap) sier at han i møtet med statssekretæren skal høre hvordan det går med prosjektet som skal vurdere organiseringen av tolketilbudet til samiske pasienter.

Samarbeid

Nå skal prosjektet med bedre tolkning skje i samarbeid mellom Helse Nord, Helsedirektoratet og Sametinget.

I 2008 ble kravet om bedre tilbud til samisk befolkning tatt opp i Helse Nords oppdragsdokument til helseforetakene i regionen.

I rapporten til helseforetakene skal det framkomme hvordan kravet om tiltak for å sikre gode tolketjenester er fulgt opp.