Hopp til innhold

Krever avgiftsopprydding

– Trasig. Stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) er oppgitt over at reindrifta ikke får avgiftsfritt drivstoff på lik linje med landbruket.

Høstflytting
Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

– Denne saken tok jeg opp med landbruksministeren for vel et år siden og det er trasig at man enda ikke har klart å finne en løsning, skriver hun i en pressemelding.

Vera Lysklætt, (V)

Vera Lysklætt (V).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har i en årrekke kjempet for å få avgiftsfritt drivstoff til kjøretøy utøverne bruker. Likevel har forbundet ikke fått gjennomslag.

LES OGSÅ: – Vi har ikke vært flinke nok

– Må rydde opp

Spørsmålet som stortingsrepresentanten fra Finnmark tok opp med landbruksministeren i fjor, ble videresendt til finansminister Kristin Halvorsen (SV). Hun svarte med at det ikke var noen forskjellsbehandling mellom reindrifta og andre næringer.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at det snarest må være mulig å rydde opp i denne saken. Eller har vi en så til de grader fastgrodd forvaltning her i landet. Disse usikkerhetene gjenoppstår hvert år. Myndighetene må kunne utarbeide retningslinjer og regelverk som er mest mulig oversiktlige og hvor det i så fall kommer tydelig fram at ulike næringer her i landet ikke forskjellsbehandles, sier Vera Lysklætt.

Hun mener det er behov for en omlegging og at nødvendige transportmidler som benyttes i reindriftsnæringa avgiftsmessig blir behandla på lik linje med de som benyttes i for eksempel jordbruksnæringa.

– Dette slik at vi får en oversiktlig og reell likestilling mellom de ulike næringene, sier Vera Lysklætt.

Korte nyheter

 • Helga Pedersen lea ožžon ođđa njunušbarggu

  Ovddeš Bb-njunuš ja Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, lea ožžon ođđa barggu. Son lea Finnmárkku Boanddaidsearvvi ođđa organisašuvdnahoavda, čállá VG.

  – Boanddaidsearvi lea boanddaid deháleamos sáhkaguoddi. Dán jovkui lea mus miella gullat, dadjá Pedersen Boanddaidsearvvi neahttasiidui.

  Pedersen lei Bargiidbellodaga nubbejođiheaddji 2007-2015, ja guolástus- ja riddoministtar 2005-2009.

  Son lei ruovttugieldda Deanu sátnejođiheaddji gitta dán jagi čakčii.

  Les på norsk

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen
 • Helga Pedersen har fått ny toppjobb

  Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører, Helga Pedersen, har fått ny jobb. Hun er den nye organisasjonssjefen i Finnmark Bondelag, skriver VG.

  – Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen i en artikkel på Bondelagets nettsider.

  Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015, og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

  Hun var ordfører i hjemkommunen Tana frem til i høst.

  Loga sámegillii

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet