NRK Meny
Normal

Krever at kvinneforening betaler tilbake 70.000 kroner

Det samiske kvinnenettverket har ikke levert rapport og regnskap for et anti-voldsprosjekt de fikk penger til. – Dette kan gå så langt som til retten, advarer direktoratet som bevilget støtten.

Laila Somby Sandvik (t.v), Gudrun Lindi Eriksen

SØKTE PROSJEKTPENGER: Styremedlem i Samisk Kvinneforum, Gudrun Lindi Eriksen (t.h), var den som søkte om midlene på vegne av foreningen. Her med foreningskollega, Laila Somby Sandvik (t.v.).

Foto: Sergey Gavrilov / Gavrilov Media

– Så vidt jeg kan se har vi ikke mottatt rapport og regnskap fra foreningen. Ei heller tilbakebetaling av pengene.

Dette sier saksbehandler i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Astri Klev.

– Det skal sies at de pengene går da eventuelt til regnskapskontoret vårt, og det går ikke alltid like raskt å få melding derfra. Men hittil har jeg ikke fått melding om at tilbakebetaling er gjennomført, tillegger hun.

I 2014 fikk Samisk Kvinneforum et prosjekttilskudd på 70.000 kroner fra direktoratet.

Kvinneforumet søkte pengene til prosjektet; «Áitta/Trussel – Forebygge vold mot kvinner i Sápmi».

Den opprinnelige rapporteringsfristen var 1. mars år. Etter dette har direktoratet purret to ganger på rapport og regnskap, uten å motta dette fra kvinneforeningen.

Kan havne i retten

I den siste purringen til Samisk Kvinneforum som NRK har fått tilgang til, heter det:

«Siste frist settes til 19. november 2015. Dersom tiltaket ikke er gjennomført, må tilskuddsmidlene returneres til Bufdirs konto (...) innen samme frist.

Dersom rapportering ikke mottas innen den oppgitte fristen, gjelder denne eposten også som forhåndsvarsel om krav om tilbakebetaling av tilskuddsmidler (...).»

Dersom Samisk Kvinneforum ikke betaler tilbake pengene, er Astri Klev hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet klar på hva følgende kan bli.

– Vi sender et krav om tilbakebetaling, om så hele veien via rettsapparatet hvis nødvendig, sier Klev til NRK.

Deler av Samisk Kvinneforum-styret

MOTTOK PRIS: Samisk Kvinneforums styremedlemmer, som i 2012 deltok på Samisk Mannskonferanse i Tromsø. Da mottok kvinneforumet «Nordisk-samisk likestillingspris», for sin likestillingskamp i det samiske samfunnet. Nå sliter kvinneforumet økonomisk.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Rart skrevet av direktoratet

– Denne saken kommer aldri så langt som til retten. Vi har for vane å fullføre våre prosjekter, og levere rapport og regnskap. Av og til forsinkes vi, slik det har skjedd i denne saken, sier Gudrun Lindi i Samisk Kvinnenettverk.

Hun står som står oppført som prosjektstøttesøker på vegne av foreningen.

– Jeg har gitt beskjed til direktoratet at arbeidet er forsinket. Så det er litt rart at de skriver slik, sier Lindi.

Sliter med økonomien

– Grunnen til forsinkelsen med rapport og regnskap, er at vi har lite ressurser i foreningen for tiden. Men vi er i gang med arbeidet, og rapporten og regnskapet blir sendt om ikke så lenge.

– Det er litt kjedelig at dere omtaler dette, fordi dere omtaler sjeldent våre hovedaktiviteter – det vi faktisk holder på med i foreningen, tillegger Lindi overfor NRK.

– Det er synd og beklagelig, med tanke på at vi er en frivillig organisasjon.