Krever 120 mill. kr i erstatning

Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke krever 120 millioner kroner i erstatning for skadene reindriftsnæringen påføres som følge av vindkraftutbyggingen på Storheia, skriver Adressa.no (+sak).