Krevende fastlege-situasjon i Sápmi

Rådmann Jørn Aslaksen i Tana frykter for utviklingen i kommunehelsetjenesten.

Blodtrykksmåling

Illustrasjonsbilde. Det er flere samiske kommuner som sliter med å få tilsatt fastleger.

Tre av 11 samiske kommuner har i dag ubesatte fastlege-stillinger.

Tysfjord, Snåsa og Lavangen hadde per juni 2017 til sammen tre ubesatte fastlege-stillinger.

Det viser tall NRK Sápmi har fått fra HELFO. De øvrige kommunene i det samiske språkforvaltningsområdet hadde per juni full legedekning. På landsbasis manglet 93 fastleger, og i storbyene er utfordringene størst.

Bekymret

Rådmann Jørn Aslaksen i Tana kommune er bekymret over utviklingen, og frykter for at det vil bli enda vanskeligere å rekruttere og beholde leger i kommunehelsetjenesten.

– Det er en utfordring, og jeg ser samme utvikling over hele landet. Jeg frykter for at kommunehelsetjenesten har fått et dårligere rykte om mye og krevende vaktarbeid og økt byråkrati og rapportering som gjør at fastlege-stillinger oppfattes som mindre attraktive, sier Aslaksen.

Jørn Aslaksen

Rådmann Jørn Aslaksen i Tana er bekymret.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tana og Nesseby kommune samarbeider i dag om legetilbudet til befolkningen i kommunene, der Tana er vertskommune. Også her er de i perioder avhengige av vikarer og bemanningsbyråer for å dekke legestillingene.

– Bemanningsbyråer bruker vi bare unntaksvis, men ordinære vikariater er mer vanlig. Krav til spesialisering gjør dessuten at alle leger på et tidspunkt må ha ett år på sykehus. For små steder som Tana kommune betyr det at legene må reise bort. Det er selvsagt ikke gunstig.

Store belastninger

Helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen i Tysfjord kommune bekrefter inntrykket fra Aslaksen. Tysfjord kommune har i lang tid opplevd store utfordringer med rekruttering til fastlegestillingene i kommunen.

– Mitt inntrykk er at de fleste ønsker å bo i sentrale eller sentrumsnære strøk og opplever vaktordningene i kommunehelsetjenesten som belastende, sier Hansen.

En undersøkelse fra 2015 viste at Finnmark, Troms og Nordland var fylkene der det var vanskeligst å rekruttere fastleger (ekstern lenke).

– I Trondheim er situasjonen slik at det ikke er søkere i hele tatt på ledige stillinger, så det er en rekrutteringskrise i store byer også, forteller fastlege og universitetslektor ved NTNU, Børge Lønnebakke Norberg, til NRK Trøndelag.