NRK Meny
Normal

Krevde tolk – og fikk det

Det blir gjerne mye «hålåy» når noen krever samisk-norsk tolking på offentlige møter – ofte i forbindelse med kommunestyremøter. Men for Idar Pedersen ble dette ordnet smertefritt og uproblematisk.

Samisk flagg og norsk

Illustrasjonsbilde – samisk-norsk flagging.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Han er vararepresentant i kommunestyret i Kåfjord i Nord-Troms. Samisktalende Idar Pedersen (Sp) er derfor sjeldent representert på kommunestyremøtene.

Men da Pedersen for én gangs skyld ble innkalt til Kåfjord kommunes nylige kommunestyremøte, krevde han å få holde innleggene på morsmålet sitt.

Fra før er det en kjennsgjerning at det gjerne blir mye «sirkus», konflikt og debatt, når noen forlanger samisk-norsk tolking i forbindelse med offentlige møter.

Kåfjord kommune er en del av det såkalte samiske språkforvaltningsområdet. Enhver samisktalende har lovfestet rett til å få bruke morsmålet offentlig i språkforvaltningsområdet. Men dette bruker ikke nødvendigvis å dempe konfliktnivået.

Men da vararepresentant til Kåfjords kommunestyre, Idar Pedersen, forlangte samisk-norsk tolk, ble dette ordnet nærmest «på flekken». Dermed pågikk kommunestyremøtet – språklig sett – uproblematisk.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Samisk må høres og brukes

– Jeg forlangte tolk fordi det er svært nyttig for meg å få prate samisk. Men en annen grunn er at jeg mener at samisk skal sees og høres her i Kåfjord, også i det offentlige – slik som i kommunestyret. Samisk bør ikke utelukkende brukes kun i private hjem og inne på kontorene, sier vararepresentant Idar Pedersen.

Pedersen mener at andre samisktalende bør følge hans eksempel.

– Det er svært viktig, ja. Samisk er i en skjør stilling her i Kåfjord, og derfor er det viktig at samisk høres og brukes så langt det er mulig, mener Idar Pedersen.

Uproblematisk å ordne tolk

– Hvordan reagerte kommunen da du forlangte tolk?

– Kun positivt. Det vanket kun gode ord omkring dette. Jeg fikk beskjed om at dersom det er samisk-norsk tolk å oppdrive, så ordnes dette. Og slik gikk det til, forteller Idar Pedersen.

Pedersen forteller at han de neste gangene han eventuelt blir innkalt til kommunestyremøter i Kåfjord, vil fortsette å prate samisk fra talerstolen.

Tolket på «kirkemåten»

Dessverre innehadde man ikke moderne tolkeutstyr på kommunestyremøtet, slik man gjerne er vant med i dag. Simultantolkning ble dermed ikke mulig å gjennomføre.

Men dette stoppet ikke Kåfjord kommune fra å tilrettelegge for at Idar Pedersen kunne få bruke sitt morsmål.

– Vi gjorde dette på «gamle måten» – altså på den måten som vi er vant med fra religiøse samlinger og i kirka. Jeg sa mine par setninger på samisk, og tolken oversatte deretter disse til norsk – vekselsvis, forteller Pedersen.

Dette skal ifølge han ha fungert tilfredsstillende, til tross for mangel på moderne og teknologisk tolkeutstyr.