Dramatikk på Sametinget allerede før plenumsmøtet var i gang

NSR ville ikke tillate at møtet fortsatte før sametingspresident Vibeke Larsen velger sitt fjerde rådsmedlem. – Velges i løpet av uken, svarer sametingspresidenten.

Aili Keskitalo og Petter Tretnes Hansen

VIL HA FORRETNINGSORDEN: NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo mener at sametingsrådet har brudt Sametingets forretningsorden.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi kan ikke tillate at sametingsrådet bryter forretningsorden, og ber om at presidenten, som har hatt svært god tid, nå bestemmer hvem som skal være det fjerde rådsmedlemmet, sa NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo fra Sametingets talerstol.

Dermed kunne dagens plenumsmøte blitt stoppet fram til ny sametingsråd var valgt. Sametingsrådet har ikke vært fullstendig etter at sametingspresident Vibeke Larsen (uavhengig) sparket sin visepresident Ronny Wilhelmsen (Ap) tidligere i år.

Sametingspresidenten forsøkte å roe ned plenum.

– Vi vil velge nytt sametingsråd i løpet av denne uken, så det er ikke nødvendig å gjøre dette under plenumsmøtet, det er presidenten og ikke plenum som velger sametingsråd, sa Vibeke Larsen fra talerstolen.

Plenum avviste NSRs forslag om å tvinge fram valg av rådsmedlem. I Sametingets forretningsorden kommer det klart fram at sametingsrådet skal være fullstendig under plenum.

Jørn Are Gaski og Aud Hele Martinsen på vei ut av plenumssalen

Møteledelsen dro for å diskutere om det skulle avstemmes hvor vidt Aili Keskitalos krav må stemmes over. Møteledelsen med 3 mot 2 stemmer mener at det ikke skal stemmes over hvor vidt man må ha nytt sametingsråd på plass eller ikke.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK