Krav om ren-rase avvist

KANADA: Høyesterett i Quebec har bestemt at kravet om ren-rasede ekteskap i Mohawk-reservatet Kahnawake er i strid med den kanadiske erklæringen om rettigheter og friheter (Canadian Charter of Rights and Freedoms). I 37 år har reservatet praktisert regelen «Marry out, get out», Som innebærer at når medlemmer av stammen gifter seg utenfor stammen, så er de tvunget til å flytte fra reservatet.