Hopp til innhold

Kjørte på rein - nekter å betale erstatning

Et erstatningskrav fra en reineier i Karasjok har gått helt til Landbruksdepartementet og et av Norges største forsikringsselskap. Sjåføren som kjørte på en rein i Porsanger, nekter nemlig å betale. 

Dødt reinsdyr som farskilt langs veien

Illustrasjonsfoto

Foto: Tor Schulstad

3.341 kroner er kravet fra reineieren til Storebrand.

– Han opplyser at han anser seg ferdig med denne saken og vil nekte å betale erstatning for det drepte dyret, skriver reineieren.

Forsikringen dekker

Informasjonssjef Kristin V. Tønnessen i Storebrand Skadeforsikring AS kjenner ikke den konkrete saken.

– Uansett kan jeg kun gi generelle kommentarer. Ansvarlig selskap vil under normale omstendigheter erstatte de skader som motorvogn forårsaker. Det vil si at vi ville erstatte et påkjørt dyr, sier hun til nrk.no/sami.

Oksereinen ble påkjørt på E6 i Porsanger i begynnelsen av oktober. Bileieren meldte i fra om uhellet til politiet. Ifølge erstatningskravet har vedkommende oppgitt både bilens registreringsnummer og forsikringsselskapet den er forsikret i, til reineieren.

Hundrevis blir drept

Hundrevis av rein blir påkjørt og drept på veiene i Finnmark hvert år. I juni i år ble imidlertid bare halvparten av påkjørslene meldt i fra ifølge tall fra politiet i Vest-Finnmark.

Både bileiere og reineiere er imidlertid i villrede hvem som må betale for drepte dyr.

Informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring opplyser at bileieren ikke behøver å betale for drepte dyr dersom vedkommende har kaskoforsikring.

– Vi har en "firbeintforsikring" som dekker skade på kjøretøy, uten bonustap og egenandel hvis kollisjonen meldes til politi eller viltnemnd. Bakgrunnen for dette er å gjøre lidelsen til dyret minst mulig.

– Reineier, som har hatt tap av reinsdyr, kan sende krav til bileiers forsikringsselskap, og få dekket verdien av reinsdyret under bileiers ansvarsforsikring. Dette forutsetter at bil og bileier er kjent, sier hun.

Bileieren får imidlertid ikke dekket skade på bilen hvis vedkommende har delkasko eller ansvarsforsikring.

–  Men reineier har krav på å få dekket sine tap under bileiers ansvarsforsikring. Også her må reineier dokumentere kravet sitt, og bil og bileier må være kjent, sier Emma Elisabeth Vennesland.

Bileieren har rett

Bileieren som nå nekter å betale erstatningskravet fra reineieren i Karasjok, kan dermed ha grunnlag for å gjøre det.

– Ettersom den involverte sjåfør i dette tilfellet nekter å påta seg ansvaret for betaling av erstatning for den drepte reinen, vil jeg sende brevet til Landbruksdepartementet. Jeg vil be både departementet og reindriftsstyret se på saken og gi en tilbakemelding til alle reineiere om hvordan vi skal forholde oss til slike saker, skriver reineieren til departementet.

Landbruksdepartementet har sendt brevet fra reineieren videre til Justisdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

NRL-leder Nils Henrik Sara har tidligere uttalt at bileierne ikke trenger å betale noe som helst for drepte rein.

Korte nyheter

 • Sámi dáiddačoakkáldaga geassečájáhus

  Sámi dáiddaguovddážis Kárášjogas rahppo lávvardaga miessemánu 28. beaivve Gollegiisá-čájáhus. Sámiid Vuorká-Dávvirat ávvuda 50 jagi dán jagi ja dan oktavuođas Dáiddaguovddáš, Sámiid Vuorká-Dávvirat ja Sámi dáiddamagasiidna lea čohkken dáiddačájáhusa mas leat mielde máŋgga buolvva sámi dáiddárat. Musea oastimiin lei jo álggu rájes 1972:s dáidda oassin ja Iver Jåks rohki seaidnečikŋa lea okta dáidagiin man musea galledeaddjit dalán deivet go vistái lávkejit. Ávvučájáhusas čájehuvvo maid Iver Joks dáidda, maid musea osttii 1972:is.
  Oktiibuot dán dáiddačájáhusas leat 52 dáiddára dáidagat. Kuráhtorin leaba Hilde Skancke Pedersen ja Kristoffer Dolmen. Soai leaba vuoruhan dáidagiid main boahtá ovdan máŋggabealátvuohta. Dáiddačájáhus lea oaidnin láhkai borgemánu 28. beaivái.

  Inga Nordsletta Pedersen (1932) Gollegiisa (skattekiste), 2002 Govvagođđin / Billedvev (Ullu/Ull) Foto: RDM/Samisk kunstmagasin
  Foto: RDM/Samisk kunstmagasin / RDM
 • Otne lea mearkabeaivi: Urbán

  Otne lea sámi mearkabeaivi ja dasa lea čadnon dálkediida. Jus Urbánis leat čoaskimat, de šaddá liegga geassi, ja jus lea liekkas, de šaddá čoaska geassi. Dadjet nai ahte dál leat jávrriin ja jogain alimus dulvvit. Mearkabeivviid vuođul einnostit dávjá makkár dálki, ilbmi ja jahkeáigodatdálkkit leat vuordimis.

  Gyda-130122-Batnfjorden003
  Foto: Tore Lyngvær / NRK
 • Vuosttas giellaguovddáš Suoma beale Sápmái

  Ohcejogas rahppui vuossárgga Giellagárdi-giellaguovddáš. Dát lea vuosttas sámi giellaguovddáš Suoma beale Sámis. -Dát lea illubeaivi ja maiddái dehálaš ja stuorra ášši Ohcejoga gildii, dadjá Deanu Leagis sámástit giellabargi Laura Arola, nu čállá YLE Sápmi.

  Deanuleagis Sámástit mánggagielat bargi
  Foto: Kirsti Länsman / YLE Sápmi