Kongen ønsker levende samiske språk

Kong Harald V holdt en innsiktsfull tale i forbindelse med den høytidelige åpningen av Sametinget.

– Levende – og levedyktige – samiske språk og samisk kultur er også et kollektivt ansvar. Her har både Sametinget og staten viktige oppgaver.

Norge som nasjon har en plikt til å sørge for at samiske barn får et tilfredsstillende undervisningstilbud, i og på samisk, sa Hans Majestet Kong Harald i sin tale.