Hopp til innhold

Kong Haralds nyttårstale varmer og gir håp til reineierne på Fosen

Kongen nevner ikke Fosendommen direkte. Reineierne føler likevel at majesteten støtter deres sak.

Maja Kristine Jåma

GLAD FOR KONGELIG STØTTE: Reineier og sametingsråd, Maja Kristine Jåma (NSR), er takknemlig for at kongen i sin nyttårstale gjør ære på den kunnskapen urfolk besitter.

Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

– Det kongen sa i sin tale har med mange urfolkssaker å gjøre. Mange urfolk lever tett opp til naturen. Det gir dem en spesiell kunnskap og evne til å leve i samspill med naturen. Det kan ha med Fosen-saken å gjøre. Det kan også kobles til klimakrisen, sier Maja Kristine Jåma.

28-åringen har i 15 år kjempet mot vindindustrien på Fosen. Hun er bekymret for at hennes kultur og levebrød skal forsvinne.

Maja Kristine Jåma

Maja Kristine Jåma på sitt kontor i Snåsa.

Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat

Det er denne delen av talen som varmer mest:

Kong Haralds nyttårstale 2021

FREMHEVER URFOLKS KUNNSKAP: Kong Harald mener at storsamfunn og urfolk har et felles mål om å forvalte verdens ressurser for fremtidige generasjoner.

Foto: Lise Åserud / NTB

«Urfolkene har gjennom tusener av år vært avhengig av samspillet med naturen og alt levende for selv å overleve. De eier verdifull kunnskap, som er av betydning for oss alle.

Storsamfunn og urfolk verden over er tjent med å lytte til hverandre og samarbeide for å ivareta det som må være et felles mål: Å forvalte jordens ressurser på en måte som gjør at også generasjonene etter oss kan leve gode liv.»

– Jeg er enig med det kongen sier. Jeg syns det er kloke ord, sier Jåma.

Ugyldig godkjenning

11. oktober 2021 slo Høyesterett enstemmig fast at godkjenningen av vindkraftverkene i Roan og Storheia er ugyldig.

Tillatelsen Olje- og energidepartementet ga i 2013 krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Sissel Stormo Holtan

GLAD FOR KONGELIG STØTTE: Reineier Sissel Stormo Holtan.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Reineiernes krav etter dommen er sterk og klar. Dette må få konsekvenser for 151 ulovlig bygde vindturbiner, mener reineierne på Fosen.

– Alt som er ulovlig bygget, må fjernes. Det vil si vindturbiner, veier, kraftlinjer og annen infrastruktur, sier reineier Sissel Stormo Holtan (39).

Jåma er enig.

– Hver dag som går uten at noe blir gjort fortsetter bruddene på menneskerettighetene på Fosen, påpeker Jåma.

– Prøver ikke å sette dommen tilside

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) fikk denne vanskelige saken på sitt bord rett etter at hun overtok statsrådsposten.

Marte Mjøs Persen

BESØKTE FOSEN: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har besøkt Fosen og snakket med alle parter i saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rett før jul kom et brev fra Mjøs Persen til partene i saken. Der sier hun at det vil ta tid å vurdere om vindkraftverkene kan bli stående eller ikke.

Advokat Andreas Brønner

REAGERER: Advokat Andreas Brønner reagerer på at OED vil overprøve en dom i Høyesterett.

Foto: Erik Lieungh

Andreas Brønner representerer sør-gruppen i Fosen reinbeitedistrikt. Han reagerer på OEDs fremgangsmåte.

– Departementet har nå besluttet at det skal gjennomføres en langvarig prosess hvor de skal vurdere de samme konsekvensene som Høyesterett allerede har vurdert. Departementet legger med andre ord opp til at de selv skal overprøve Høyesteretts dom, påpeker Brønner.

OED varsler at de vil gjennomføre en prosess som vil ta noe tid. De ønsker å se på alle sider ved Fosendommen.

Statssekretær Amund Vik (Ap)

OVERPRØVER IKKE HØYESTERETT: Statssekretær Amund Vik.

Foto: Olje- og energidepartementet

– Dette handler ikke om at staten prøver å sette til side en dom fra Høyesterett. Selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt på Fosen er ugyldige, har de ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene, skriver statssekretær Amund Vik (Ap).

De skal nå finne ut om hva som skal skje.

– Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonene forutsetter nye forvaltningsvedtak, hevder Vik.

Korte nyheter