NAV sendte personlige opplysninger feil

Alf Henry Nystad fra Karasjok sier han fikk tilsendt brev fra NAV som ikke var ment for hans øyne.

NAV

Siden NAV ble opprettet har den offentlige instansen fått mye mediaoppmerksomhet for papirer på avveie.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Brevet er adressert meg, men navnet som står i brevet er ikke mitt, forteller Nystad.

Brevet inneholder personopplysninger som personnummeret til vedkommende.

– Står at det er unntatt offentlighet, så jeg skjønner ikke hvorfor det er sendt til meg.

NAV brev

Brevet hadde NAV logo med avsender adresse Helse Finnmark.

Foto: Privat

Samme personnummer


En annen ting ved brevet som Nystad føler er merkelig er at de siste fem sifrene i personnummeret til vedkommendes navn som er på brevet er de samme som i hans eget personnummer.

– Vet ikke om det er skrevet feil eller ikke, men brevet skulle hvertfall ikke til meg, sier Alf Henry Nystad.

Nystad sier at han vet hvem personen som brevet egentlig skulle til er.

Brev som er unntatt offentlighet er beskyttet av taushetsplikt.

Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven):
"§ 5a. Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt

Opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra offentlighet.

Dokumentet for øvrig er offentlig, når ikke disse delene alene gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet eller de unntatte opplysninger utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold. Dokument påført lovlig beskyttelsesgrad kan unntas i sin helhet."