– Vi ser motivasjon og engasjement

I flere år har sørsamiske lærere og språkarbeidere jobbet sammen for å lære barn språket.

Sørsamisk opplæringskonferanse

Over 120 deltagere kom på sørsamisk jubileums konferanse i Trondheim.

Foto: Ristin Persson / NRK

I år er det ti år siden Fylkesmannen i Nordland arrangerte den første sørsamiske opplæringskonferansen. Hensikten med konferansen er å belyse særskilte utfordringer og muligheter innenfor sørsamisk opplæring fra barnehage til høgskole/universitet, samt å skape en konstruktiv dialog for hvordan sørsamisk opplæring kan styrkes og utvikles.

Viktig møtesarena

Konferansen i år avholdes fra 29. februar til 2. mars i Trondheim, med hovedtema «Hva har skjedd siste 10 år og veien videre.» Seniorrådgiver Kevin Johansen ved Fylkesmannen i Nordland ser behovet for en slik konferanse.

– For ti år siden da vi startet denne konferansen var vi litt usikker på responsen, idag jubilerer vi med deltagerrekord på 120 deltagere fra hele det sørsamiske området. Dette viser at det er et viktig møtesarena for alle, sier Johansen.

Kevin Johansen Fylkesman i Nordland

Seniorrådgiver Kevin Johansen, Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Ristin Persson / NRK

Fylkesmann i Nordland er, gjennom «Handlingsplan for samiske språk», gitt et koordineringsansvar for tiltak som skal bidra til å styrke sør- og lulesamisk språk og kultur.

Ta tilbake språket

Man har gjort rekke tiltak med bla kompetanseheving for ansatte i barnehager og man har satt i gang et prosjekt med å få den såkalte ulpan-metoden tilpasset til sørsamisk opplæring.

Anita Dunfjeld Aagård er sørsamisk lærer på Åarjelsaemiej skuvle i Snåasa. Hun ser allerde resultater på målrettet språkarbeid i Snåsa.

– Vi har hatt Suaja maanagïerte i ti år og nå ser vi resultatet hos barna i barnehagen og skolen at det gjort noe med språkmiljøet her, da vi har samisk som kommunikasjonsspråk, sier Dunfjeld Aagård.

Anita Dunfjeld Aagård

Anita Dunfjeld Aagård,lærere vid Åarjelsaemiej skuvle i Snåsa.

Foto: Ristin Persson / NRK

Veien videre

Rådgiver Kevin Johansen ser lyst på fremtiden for sørsamisk språk.

– Vi ser en veldig motivasjon og engasjement på sørsamiske språkarbeidere som jobber for å få flere språkarenaer og flere språkbrukere i fremtiden. Vårt motto her på konferansen er at sørsamisk er et språk i fremgang, avslutter Johansen