Konferanse for urfolk uten urfolk

Flere urfolksorganisasjoner vurderer å ikke møte opp på høstens verdenskonferanse for urfolk fordi FN ikke garanterer urfolk innflytelse over planleggingen av møtet.

Statsledere og Ban Ki-Moon

Ban Ki-moon, Ratu Inoke Kubuabola, Evo Morales Ayma og John W. Ashe kan oppleve å komme til en verdenskonferanse for urfolk, uten deltagelse fra dem det gjelder.

Foto: Paulo Filgueiras / Ap

Uten noen forsikring fra ledelsen i FNs generalforsamling om at urfolk skal delta på en full og likeverdig grunnlag med stater på verdenskonferansen om urfolk, vurderer flere urfolksorganisasjoner om å ikke ikke vil delta i konferansen.

De mener konferansen bør utsettes eller kanselleres helt, skriver Indian Country Today.

Samisk organisator blir ikke gjenoppnevnt

En delegasjon av urfolksrepresentanter møtte presidenten i FNs generalforsamling ( PGA ) John W. Ashe ved FNs hovedkvarter i New York den 28. januar for å prøve å overtale ham til å gjenoppnevne en urfolksrepresentant til medtilrettelegger til konferansen.

John Bernhard Henriksen

John Bernhard Henriksen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Medtilretteleggeren skal delta på lik linje med statlige representanter i organiseringen av og tilretteleggen til rette for Verdenskonferansen om urfolk ( WCIPs), som er planlagt å gå av stabelen i FN i september.

John Bernhard Henriksen er samenes og den internasjonale representanten for Sametinget i Norge. Han ble utnevnt til medtilrettelegger sammen med en statlig representant ved en annen PGA i 2011, men Ashe har avslått å gjenutnevne ham.

Henriksen er har stor støtte av urfolksorganisasjoner som er involvert i FN-prosessen. Den 15. januar oppfordret urfolksrepresentanter fra mer enn et dusin land over hele verden Ashe om å gjenoppnevne Henriksen.