NRK Meny
Normal

Kommunereformen: – Sametinget må selv ta initiativ

– Man kan ikke hele tiden legge sin lit til konsultasjoner, og at regjeringer og departement skal finne løsninger i samiske spørsmål.

Lars Filip Paulsen
Foto: Harrieth Aira / NRK

Det skriver Sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen (H) i et innlegg på Facebook etter at Sametingets plenum i går diskuterte om hvordan de samiske perspektivene vil bli ved kommunereformen.

– Ja, Sametinget har kanskje vært utelatt i denne prosessen fra starten av. Men det betyr ikke at man ikke kan være proaktive.

Paulsen mener at Sametinget oftere må ta initiativ selv for å komme på banen.

– Man må oftere komme med løsninger selv, fremfor å bare skissere utfordringer og problemstillinger. I utgangspunktet kunne Sametinget vært på banen tidligere for å sikre en god prosess.

– Sametinget bør sende signaler til statlige myndigheter om at Sametinget ønsker å være med legge premissene for reformen.

Det samiske må bli ivaretatt

Mange representanter trakk i går frem at det er viktig at de samiske hensynene ved dette arbeidet må bli ivaretatt.

– Det er rart at Sametinget ikke er mer med, eller ikke med i det hele tatt, i dette arbeidet når man er kjent med at dette er en så omfattende reform. Det er en av de største endringene gjort på kommunal og nasjonalt nivå de siste 50 årene, sa sametingsrepresentant Johan Vasara (Ap) i går.

Dette vedtok Sametingets plenum i saken om kommunereformen:

  • Sametinget ønsker selv å være aktiv i prosessen med kommunereformen og vil være med å ta beslutninger hva angår samiske forhold.
  • Sametinget vil på eget initiativ sette i gang ei utredning om forhold som berører den samiske befolkning som følge av kommunereformen.
  • Utredningen vil ta for seg noen av de utfordringene og problemstillingene vi ser for oss i en kommunereform. Utredningen vil sannsynligvis også kunne inneholde mulige løsninger på å forbedre tjenestetilbudet til den samiske befolkning i eventuelle nye kommuner, og utredningen skal inngå som beslutningsgrunnlag i regjeringens proposisjon til Stortinget.
  • Det forventes også fra Sametingets side at departement er en part denne utredningen og gjør eventuelle delutredninger ved behov.
  • Utredningen tar mål om å være ferdigstilt høsten 2015.