Kommunen skaper splid blant foreldrene

Oslo kommune ansatte pedagogisk leder i samisk barnehage som ikke kan samisk, selv om det var samisktalende søkere. Dette har skapt splid blant foreldrene.

Samisk barnehage i Oslo
Foto: Brita Åse Norlemann

Oslo kommune valgte en ikke-samisktalende pedagogisk leder i Cizáš mánáidgárdi. Foreldrene som har samisk som morsmål reagerer kraftig på dette, noen vurderer allerede å ta barna ut av barnehagen.

Ber foreldrene å roe, og ikke bringe ansettelsen i media

Under foreldremøte sist onsdag ba kommunen om at denne saken ikke burde komme ut i media. Seksjonsleder i barnehageavdeling 4, Trudy Johansen var en av de som har vært med på ansette en ikke-samisktalende pedagogisk leder til barnehagen, vil ikke komentere saka. Eneste Johansen påpeker at de har ansatt den best kvalifiserte til jobben utifra helhetlig vurdering.

Samisktalende kreves til stillingen

Aili Kalvemo

Foreldre Aili Kalvemo frykter ansettelsen vil svekke barnas samiske språk.

Foto: Privat

I stillingsutlysninga for pedagogisk leder i den samiske barnehagen, kommer det fram at "For stillingen i samisk barnehage, kreves det at man er samisktalende". Det er dette de samisktalende foreldrene reagerer på, at kommunen har avviket dette ved ansettelsen. En av foreldrene, Aili Kalvemo er redd for at ansettelsen vil gjøre at barnas samiske språket blir svekket, fordi at de ansattes språk blir på norsk seg imellom. Og da har barn veldig lett å følge etter språklig.

Kalvemo sier at ansettelsen har splitta foreldrene, hvor de som snakker samisk krever samisktalende ansatte mens de noen av de som ikke har samisk som morsmål har tillitt til kommunen.

"Flytt til Finnmark for ivareta det samiske språket"

Aili Kalvemo sier også de fikk høre på foreldremøte noe de burde vært foruten, at en av foreldrene sa at "dere får flytte til Finnmark, for å ivareta språket". Da reagerte noen av foreldrene, og jeg fikk tårer i øynene forteller Kalvemo.

Sametingsrådet engasjerer seg i saka

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka drar til Oslo for å høre hvordan samene i hovedstaden mener om ansettelsen av en norsktalende pedagogisk leder i samisk barnehage.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Også Sametinget har diskutert saka under plenumsmøte i forrige uke, og saka ble flere ganger tatt opp fra talerstolen sier Sametingsråd Silje Karine Muotka. Muotka sier at hun reiser til Oslo i neste uke og holder folkemøte torsdag. Den samiske barnehagen i Oslo hører til de samiske barnehagene, og hvor samisk skal være dagligspråket, sier Muotka.

Sametinget kan ikke påvirke kommunenes ansettelsespolitikk, men Sametinget har samarbeidsavtale med Oslo kommune og de vil følge denne saken opp, sier Silje Karine Muotka. Muotka forstår de samisktalende foreldrene som har reagert på dette.

Hør Aili Kalvemo om ansettelse av norsktalende i samisk barnehage:

Samisktalende foreldre er frustrert over ansettelsen, sier Aili Kalvemo.

Hør Mihkku Tostrup Østmo om ansettelsen:

Mihkku Tostrup Østmo - Viktig å holde på gullspråket.

Hør Sametingsråd, Silje Karine Muotka:

Sametingsråd til Oslo i neste uke.