Hun må ta seg av 500 valgkort på avveie

Servicetorget i Kautokeino kommune har fått en utfordring på syv kilo i fanget: Valgkort til rundt 500 av kommunens velgere som posten ikke har levert ut på grunn av manglende adresse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har sendt ut kortene, vil ikke ha de tilbake.

Valgansvarlig Maia Hætta

Valgansvarlig Maia Hætta blar i bunken med valgkort som ikke har kommet fram til velgerne.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Valglogo

Valgkortene som ikke er kommet fram ble levert servicetorget ved Kautokeino i går. I dag kom det ytterligere en bunke. De som kom i dag hadde klistret på en lapp med begrunnelse: «ufullstendig adresse».

Syv kilos utfordring

På kommunehuset klør valgansvarlig Maia Hætta seg i hodet. Sammen med kollegene på servicetorget lurer de på hvordan de skal få ut kortene til folk.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at vi må be folk om å hente valgkortene selv. For oss blir det en del ekstra jobb å bla igjennom 500 kort. Men vi klager ikke, det viktigste er jo at folk får kortene.

En stor del av kortene er i alfabetisk rekkefølge, men noen kort er havnet utenfor, med det resultat at for de det gjelder må de bla igjennom hele bunken.

I dialog med Posten

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som sender ut valgkortene. De kommer imidlertid i retur til kommunen, fordi valgstyret i hver enkelt kommune står som avsender.

Fra departementets side har de foreløpig ingen svar å gi utover at de prøver å finne ut årsaken. Ekspedisjonssjef Sølve Steffensen skriver i en e-post følgende:

– Kommunal- og moderniseringdepartementet beklager denne hendelsen og er i dialog med Posten for å finne ut hva som har skjedd. Vi vil likevel minne om at man ikke trenger valgkortet for å stemme ved høstens valg. Det holder at man tar med legitimasjon.

Ingen krise

Det er likevel ingen krise om du ikke har mottatt valgkortet. I følge hjemmesida til regjeringen forenkler valgkortet stemmegivingen. Om du skal forhåndsstemme, må du derimot ha valgkort.

– Men heller ikke det er et stort problem. Valgmedarbeiderne i kommunen du vil stemme i kan lage et valgkort til deg, men da tar det litt lengre tid. Vi undrer oss likevel over hvordan dette kan skje, all den tid all annen post kommer fram.