Kommune-sammenslåing positivt for samer

Positivt for samene om Skånland og Tjeldsund kommune slås sammen, det mener varaordføreren i Skånland.

Forslagstillere for ny kommune, Tjeldsund

Forslagstillere for kommunesammenslåing. Fra venstre Kjell Erland Pedersen (Rødt i Skånland), Kyrre Grotnes (Tjeldsund Frp), Tor Einar Fagereng (Skånland V), Bjørn Hanssen (Tjeldsund Ap), Laila Benjaminsen (Skånland Ap), Jorun Heidi Olsen (Uavhengig Tjeldsund), Odd-Are Hansen (Skånland SV) og Eivind Kristoffersen (Tjeldsund Sp)

Foto: Mathis Eira / NRK

Skånland og Tjeldsund kommune skal slås sammen til en kommune om flertallet av kommunestyrerepresentantene i disse to kommunene får det som de vil.

Positivt for samene

– For det samiske er det positivt, fordi det står i den foreløpige intensjonsavtalen at den nye kommunen skal innlemmes i forvaltningsområde for samisk språk. Det vil også være positivt at flere markasamer samles i en kommune, i stedet for to kommuner, sier Odd-Are Hansen (SV), varaordfører i Skånland.

Odd-Are Hansen (SV), varaordfører i Skånland.

Varaordfører i Skånland, Odd-Are Hansen (SV) undertegner avtalen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Den nye kommunen skal hete Tjeldsund kommune og skal være en del av Troms fylke ifølge forslaget.

Flertall for forslaget

– Vi ser at vi har mulighet for å utvikle samarbeidet vi allerede har i ETS (Evenes, Tjeldsund og Skånland) enda mer. Begge kommunene er små, og da må vi utnytte de muligheter vi har og slå sammen de to kommunene, sier Bjørn Hanssen, leder i Tjeldsund Arbeiderparti.

Det er uavhengig kommunestyrerepresentant i Tjeldsund Jorun Heidi Olsen, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i Tjeldsund sammen med Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre i Skånland som står bak forslaget om å slå sammen Skånland og Tjeldsund kommune.

Målet for disse partiene er å få behandlet forslaget i begge kommunestyrene i desember. Slik det ser ut nå vil være flertall i begge kommunestyrer for sammenslåingsforslaget.

Stortinget bør lytte til lokaldemokratiet

– Jeg forventer at regjeringen og stortinget forholder seg til lokaldemokratiet og lytter til det, sier Bjørn Hanssen.

Bjørn Hanssen, Tjeldsund Ap

Bjørn Hanssen, leder i Tjeldsund Arbeiderparti

Foto: Mathis Eira / NRK

Dette er folkeviljen, vi har hatt innbyggerundersøkelser som viser at flertallet i disse kommunene ønsker en sammenslåing av Evenes, Tjeldsund og Skånland og begge kommunestyrene har vedtatt for å gå for sammenslåing av disse tre kommuner, sier lederen av Tjeldsund Arbeiderparti.

Flertallet i Evenes kommunestyre har vedtatt at kommunen skal bestå som egen kommune.

– Vi ønsker også Evenes eller deler av Evenes velkommen til den nye kommunen, sier Bjørn Hanssen.