Kommune kan få pengedryss

Fylkesråd Willy Ørnebakk går inn for at Kvænangen kommune får tre millioner kroner for å skaffe nye arbeidsplasser. I kommunen jobber i dag 66 prosent i offentlig sektor. Om veksten i offentlig sektor vil dette kunne påvirke og hemme næringsutvikling i privat sektor. Derfor vil fylkeskommunen satse penger på tilrettelegging av nye private bedrifter.