NRK Meny
Normal

Norut rapport: Samisk språk kan dø ut

Sametingsråd Silje Karine Muotka valgte å ikke kommentere dette.

Silje Karine Muotka/NSR
Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

Selv om Norut-rapporten slår fast at Sápmi både kan forgubbes og språkets eksistensgrunnlag kan bli borte, så valgte sametingsråd Silje Muotka å ikke kommentere saken.

– Det stemmer at jeg avslo å være med fordi jeg ikke hadde lest rapporten.

Muotka forklarer at hun hadde dessuten kurs den aktuelle fredagen.

– Hvorfor vil du ikke kommentere Norut-rapporten som handler om elementær samfunnsproblem, som politikerne burde være opptatt av og ha visjoner om.

– Ja, vi er opptatt av det. Vi skal lese rapporten, og vi er klar til å kommentere rapporten på mandag eller tirsdag neste uke.

Viktig samfunnsforskning

Norut-rapporten slår fast at i Sápmi kan det bli mangel på arbeidskraft om 15 år. Det kan bli mangel på 4000 offentlig ansatte i de samiske kommunene nord for Salten i Nordland.

Trenden er at flere yngre velger å bosette seg i byene, mens eldre blir igjen i de samiske kommunene.

– Utviklingen går i den retninga at det blir færre hender som kan jobbe og disse kommunene er avhengige av import av arbeidskraft for å dekke de behovene de har, sier Norut seniorforsker Vigdis Nygaard.

Samisk språk kan bli rammet

Norut-rapporten viser også til at det samiske språket kan gå tapt.

– Hvis det blir en stor innflytting enten fra utlandet eller fra andre steder i Norge som ikke behersker samisk, så kan jo det på sikt ramme språket, for det er jo viktig at de som jobber innenfor omsorgssektoren også kan det samiske språket som skal betjene den samiske befolkningen. Det er klart det er en bekymring.

Muotka understreker at hun vil kommentere saken neste uke.