Kommentar: Dilemmaer om åpenhet

Da nok et terrorvarsel mot norske mål kom, valgte PST å gå åpent ut med informasjonen. En ny praksis er ikke uten dilemmaer.

PST
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kritikken fra lederen for den danske innenriksetterretningen går rett inn i kjernen for terrorens hensikt: spredning av frykt.

Per Klemetsen Hætta

Hans Jørgen Bonnichsen i danske PET mener at PST allerede har gitt terroristene en seier ved at opplysninger om et mulig terroranslag blir offentliggjort av myndighetsorganer med ansvar på feltet.

Det er liten tvil om at PST, Justisdepartementet og Politidirektoratet har stått overfor et dilemma. Opplysningene som PST sitter på må være av en alvorlig karakter. Økte krav om beredskap og responstid tilsier at man ikke så på det som mulig å sitte på disse opplysningene, uten samtidig å vurdere lærdommen fra tidligere.

Hvordan ville reaksjonene i samfunnet og blant publikum vært dersom beredskapen ble økt så drastisk, uten samtidig å informere om bakgrunnen for økt grensekontroll og væpnet politi, og andre tiltak?

Samtidig er informasjonen todelt. Vi får vite at det er konkrete planer om et terroranslag i Norge, og som skal utføres av ytterliggående islamske grupper. På den annen side begrenses opplysningene til dette. Kildene, og troverdigheten de har, vet vi lite om.

Det ligger i sakens natur at all informasjon ikke skal være tilgjengelig for alle. Både PST, Justisdepartementet og Politidirektoratet vil og bør, når tiden er moden for det, gjøre en vurdering av informasjonsarbeidet knyttet til saken. Dilemmaene er mange, men ett av hovedspørsmålene er hvorvidt åpenheten virket etter hensikten.