Hvorfor holder du kjeft, Ørnebakk?

Mange tyr til det befriende utsagnet "ingen kommentar" når de ikke vil svare på spørsmål. Aps parlamentariske leder Willy Ørnebakk er en av disse.

Egil Olli (t.v.) og Willy Ørnebakk

Sametingspresident Egil Olli (t.v.) og parlamentarisk leder Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Etter dagens forsøk på å fremstå som samlende og harmonisk, reises det nye spørsmål.

– Ingen kommentar, sier Ørnebakk når NRK spør om hvorfor han ikke fortalte noe til president Olli og visepresident Balto om hans innsats for å sjekke ut en ny visepresidentkandidat.

"Spekulasjoner"

I dag fant Aps sametingsgruppe grunn til å sende ut en pressemelding hvor konklusjonen er at "media spekulerer" omkring nominasjonen av partiets president- og visepresidentkandidat.

Bakgrunnen for det Ap-gruppa kaller spekulasjoner, er at Willy Ørnebakk ringte rådsmedlem Vibeke Larsen med spørsmål om hun ville bli visepresident. Henvendelsen ble i går bekreftet helt entydig av Larsen.

Videre mener Ørnebakk at det er "spekulasjoner" og feil analyse at han vil bli kvitt Marianne Balto som visepresident. Han nekter også for at han selv har ambisjoner om å bli president.

Han sier så.

– Jeg får hundrevis av henvendelser. Disse problemstillingene blir kvittert ut løpende, svarer Ørnebakk når NRK Sámi Radio spør hvem som ba ham om å henvende seg til Vibeke Larsen med spørsmål om visepresidentkandidaturet.

Holdt kjeft

Som gruppeleder jobber Ørnebakk tett sammen med presidenten og visepresidenten. Skal vi tolke svarene til Marianne Balto og Egil Olli ga NRK onsdag, er det helt tydelig at ingen av de to visste noe om at Ørnebakk "kvitterte ut" ny visepresidentkandidat.

– I spørsmålet insinuerer du at jeg ikke har hatt dialog, svarer Ørnebakk når NRK spør om det ikke ville vært naturlig å diskutere spørsmålet om en ny visepresidentkandidat med Olli og Balto.

Hilde Anita Nyvoll

Hilde Nyvoll: Stiller du som motkandidat?

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Vibeke Larsen

Vibeke Larsen: Stiller du som motkandidat?

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski: Stiller du som motkandidat?

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk: Stiller du som motkandidat?

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Likevel påstår Olli at dette er ukjent for ham. Balto sier også at dette er nytt for henne. Og det er her tvilen oppstår. Fortalte Ørnebakk de to øverste lederne om at han sjekket ut en ny visepresidentkandidat? Høyst sannsynlig nei.

Hadde gruppelederen orientert dette til Olli og Balto, ville dagens gruppemøte som resulterte i en enstemmig oppslutning om de to, aldri vært nødvendig.

Et annet spørsmål er hvorfor Willy Ørnebakk som befinner seg i valgkrets 4 - Gáisi, finner grunn til å kontakte en politiker i en helt annen valgkrets i forbindelse med nominasjonsprosessene? Her nekter Ørnebakk å svare på hvem som ba ham spørre Vibeke Larsen - eller om han gjorde dette helt på eget initiativ.

Valget ble gjort i dag

Dagens avklaring i Aps sametingsgruppe fører også til at de 21 delegatene fra de sju valgkretsene som skal velge president- og visepresidentkandidat, ikke lenger har alternativer.

I realiteten skjedde valget allerede i morges. Seks av sju toppkandidater på Aps lister satt nemlig selv og sa at de er "meget godt fornøyd med den jobben som president Egil Olli og visepresident Marianne Balto" har gjort. Dessuten har de seks listetoppene (Olli, Balto, Nyvoll, Ørnebakk, Larsen og Gaski) sagt at de med har "med glede merket seg at både sametingspresidenten og visepresidenten er foreslått gjenvalgt fra nominasjonsmøtene i sine egne valgkretser".

Disse formuleringene blir det vanskelig å komme seg unna på møtet i Tromsø. Og når Egil Olli og Marianne Balto ble enige om å holde sammen, er valget allerede klart.

Våger Hilde Nyvoll, Willy Ørnebakk, Vibeke Larsen og Jørn Are Gaski stille som motkandidat mot Egil Olli? Neppe.

Og våger noen av de nevnte å stille opp mot Marianne Balto? Neppe.

Olli blir Aps presidentkandidat, og Balto visepresidentkanditat.

Om Ap vinner valget og om Marianne Balto fortsatt selv ønsker det; er hun den naturlige presidentkandidaten i 2013. En visepresident partiet er fornøyd med, byttes ikke ut uten videre. Kravet om en kvinnelig Ap-president vil nok bli sterkt etter nok en periode med en mannlig president - hvis Ap altså vinner høstens valg.

Korte nyheter

  • Deaivvada Fovsen sámiiguin

    Boahtte vahkus Fovsen Naarjke Sijte boazosápmelaččat deaivvadit oljo- ja energiijaministtar Marte Mjøs Persenin nákku bohcciidahttán Fovsen bieggaturbiinnaid ášši oktavuođas. Norgga Alimusriekti celkkii golggotmánu 11. Beaivve, ahte bieggaturbiinnaid huksen Jorpetjahke ja Roan guovlluin Trøndelágas rihkku sápmelaččaid vuoigatvuođaid iežaset ealáhusa hárjehit guovllus. Stáhtaráđđi dadjá Adresseávisenii, ahte ráđđehus sihkkarastá álbmotrievttálaš geatnegasvuođas sámiid vuostá. Danne son fitná Fovsenis hálešteamin boazoealáhusain dán bieggaturbiinna áššis.

    Marte Mjøs Persen
    Foto: Christine Fagerbakke / NRK
  • Sámi diktagirji historjjálaš

    Gaskavahku eahkeda vuittii sámi girječálli Mary Ailonieida Somby, Sombán Mari, diktagirji dakkár bálkkašumi man ii oktage sámi girji ovdal leat vuoitán. Diktačoakkáldat “Beaivváš mánát/Leve blant reptiler” oaččui bálkkašumi Årets vakreste bok. Girječálli lea ieš čállán ja hábmen girjji. Árvvoštallanjoavku cealká: - Earenoamáš čáppa girji mii muitala historjjá mii ii leat seamma čáppat. Bálkkašupmi lea geigejuvvon Norggas 1933 rájes.