NRK Meny
Normal

Knytter never for hellig område

En gruppe av mapuchefolket i Chile gir ikke opp kampen og håper på at norske myndigheter kan stoppe utbyggingen av vannkraft sør i Chile slik Statkraft planlegger.

Mapuchefolket holder møte på Samisk Hus i Oslo

Her knytter møtedeltakerne never når mapuche-leder Alberto Gallegos Pradines ber om støtte til mapuchene som kjemper mot Statkfrafts planlagte elve-utbygging i Chile.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

I går arrangerte de et åpent møte om dette på Samisk Hus i Oslo.

– Vi frykter for at det norske vannkraftverket kan ta livet av urgammel kultur i et hellig område , forklarte Alberto Gallegos Pradines som er leder for en av mapuchegruppene som er imot utbyggingsplanene.

Cecilie Perez og Alberto Gallegos

KJEMPER VIDERE: Cecilie Perez og Alberto Gallegos Pradines.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Det er elven Rio Pilmaiquen, sør i Chile, som skal demmes. Det hellige området som omfattes av utbyggingen brukes blant annet til religiøse seremonier og til å samle tradisjonelle medisinske urter. Her ligger også gamle gravplasser.

Alberto Gallegos Pradines har den siste tida reist rundt i store deler av Europa for å spre deres budskap. Det var en sliten mapucheleder som ankom Oslo igår. Men han akter ikke å gi opp kampen.

– I motsatt fall kommer de til å ødelegge vår kultur og identitet, sier han.

– Må følge internasjonale avtaler

Mandag skal de ha møte også med Statkraft. På møtet vil også leder av Forening for internasjonale vannstudier (Fivas), Jonas Holmqvist, delta.

– Statkraft har vanligvis gode konsultasjonsprosesser med urfolk i forbindelse med ulike utbygginger. Vi er derfor overrasket over at de er kommet opp i en situasjon hvor de møter sterk motstand fra mapuchefolket, svarer Fivas-leder Jonas Holmqvist.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Rucatayo kraftverk

Bilde av det eksisterende kraftverket Rucatayo, oppstrøms det planlagte Osorno. Designet på disse vil være tilnærmet like både i størrelse og form, ifølge Statkraft.

Foto: Statkraft / Handout

Han er enig i at demningen av elven Rio Pilmaiquen kan være skadelig for mapuche-kulturen.

– Dette vil i så fall være i strid med internasjonale avtaler som har til hensikt å verne kulturen og samfunnslivet til urfolket, svarer Holmqvist.

Fivas følger med på prosjekter der norske aktører deltar, og jobber for å sette fokus på bærekraftig energitiltak som ikke går på bekostning av menneskerettigheter og miljø.

Har en avtale

Kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther i Statkraft forteller at de har hatt møte med Alberto Gallegos Pradines også i mai om samme prosjekt.

Ifølge Günther har Statkraft tidligere gjennomført en prosess med fem Mapuche-samfunn som bor i direkte tilknytning til elve-området.

– Denne prosessen endte med enighet og avtale med avbøtende tiltak for å sikre det viktige religiøse området oppstrøms kraftverket, forteller Günther.

Konsultasjonsprosessen ble gjennomført av selskapet Pilmaiquenr før Statkraft kom inn som eier. Statkraft er nå eier av Pilmaiquenr.

Vil utvide konsultasjonene

Alberto Gallegos Pradines er leder for en gruppe som ligger utenfor det aktuelle området.

Kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther forteller at Statkraft nå har tatt initiativ til å utvide konsultasjonene også til andre mapuche-grupper.

Målet er å komme frem til en ordning som aller parter kan leve med, fortelelr Günther.

– I tillegg har vi sagt oss villig til å få inn en nøytral tredje part med meglerrolle slik mapucher sjøl har ønsket det. Nå venter vi bare en tilbakemelding fra mapuchesamfunnet, forteller kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther i Statkraft.