Klemet Klemetsen

Klemet Klemetsen er toppkandidat på Venstre sin liste i valgkrets 2.

Klemet Klemetsen
Foto: Marit Elin Kemi / NRK

Han er født 8. april 1956. Politi. Bosatt i Kautokeino kommune.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Klemet Klemetsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

453 272

0

151 271

2007

436 849

0

145 266

Roller

Oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Baktegajanas, etabl. i 1998. Formål er produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer.

Oppført som styremedlem i Sámi Bivdo- Ja Meahcástanservi/Samisk Fangst- og Utmarksforening, etabl. i 1980. Styreleder er Anton Dahl. Dahl er 11. kandidat på Venstres liste i valgkrets 2.

Han er vararepresentant i kommunestyret. Klemetsen er representant i Finnmark fylkesting (2007-2011).

SE OGSÅ: Maktbasen