Klart før påske hvem som får bygge FeFo-bygget

Fem entreprenører har levert inn anbud på bygging av det nye hovedkontoret til Finnmarkseiendommen (FeFo) i Lakselv.

Nybygget til Finnmarkseiendommen, FeFo-bygget

Denne skissen er utarbeidet av Spinn arkitekter og har dannet grunnlaget for anbudskonkurransen.

Foto: Spinn arkitekter

– Vi tar nå sikte på at vårt styre tar stilling til dette før påske.Entreprenøren vil engasjere en arkitekt som prosjekterer bygget, og da lager de endelige tegningene – i nært samarbeid med FeFo.

Det opplyser leder for næring i FeFo, Kate Persen, til NRK Sápmi.

– Vi har nylig gjennomført forhandlinger med fire Alta-firma som ønsker å bygge nytt hovedkontor til FeFo. De har fått en del spørsmål som vi ønsker svar på, før vi avgjør hvilken entreprenør som får oppdraget, legger Persen til.

Nybygget i Finnmarkseiendommen, FeFo-bygget

Her er FeFo-bygget sett fra en annen side.

Foto: Spinn arkitekter

Byggestart til sommeren

Nybygget midt i sentrum av Lakselv i Porsanger i Finnmark er kostnadsberegnet til 48 millioner kroner, og skal huse mottakelse, kontorer, møterom og lager for FeFos virksomhet.

– Vi er optimistiske for at vi vil nå budsjettet. Det har vist seg at de justeringene man har gjort, har bidratt til å få prisen ned. Dette til tross for at anbudet er en totalentreprise, noe som er dyrere enn den entrepriseformen man valgte sist, sier styreleder og leder i byggekomiteen, Raymond Robertsen, til FeFos nettside.

Ansiktsbilde av Raymond Robertsen

Raymond Robertsen er leder for byggekomiteen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Prosjektet har gjennomgått flere justeringer etter at byggekomiteen og styret bestemte å avlyse den første anbudsrunden høsten 2016.

Bygningen er redusert noe i størrelse til cirka 900 kvadratmeter fordelt på to etasjer, samtidig som det legges opp til et mer nøkternt materialvalg.

Bygget skal reises i den gamle tomta til Coop Finnmark, som FeFo overtok for 6,2 millioner kroner.

Forventet byggestart er rundt 1. juli.

Lokale firmaer konkurrerer om byggeoppdrag

Det er lokale bedrifter hjemmehørende i Finnmark som konkurrerer om å få bygge det nye hovedkontoret til FeFo. Med seg har de flere underleverandører fra Finnmark.

FeFo inviterte i begynnelsen av januar til anbud på bygging av nytt hovedkontor i Lakselv.

– Byggekomiteen vil gjennomføre prosessen i henhold til ny lov om offentlige anskaffelser. Da skal vi gå nærmere inn på kvalitetene som tilbys, og endelig prising av arbeidene. I korte trekk går denne prosessen ut på å få mest mulig igjen for pengene, forklarer Robertsen.

Nybygget til Finnmarkseiendommen, FeFo-bygget

Denne skissen viser hvordan arkitektfirmaet ser for seg at fasade vest skal se ut.

Foto: Spinn arkitekter

Fem entreprenørbedrifter hadde meldt seg da fristen for å delta i anbudsrunden var gått ut 24. februar.

De fem er:

  • Nord Norsk Bygg as
  • Byggmester Bengt Anderssen as
  • SB2 Utvikling as
  • T. Johansen Drift as
  • Ulf Kivijervi as

Tilbyderne er alle fra Alta, og har med flere lokale og regionale underleverandører i sine tilbud.