Klar til å bryte samarbeidet

Sametingspresidenten sier at Arbeiderpartiet (Ap) er klar til å bryte samarbeidet med «Samer bosatt i Sør-Norge», hvis ikke Johan Mikkel Sara fjernes fra alle tillitsverv.

Egil Olli og Johan Mikkel Sara

Sametingspresident Egil Olli (øverst i bildet) mener lista Samer bosatt i Sør-Norge må fjerne Johan Mikkel Sara fra alle tillitsverv.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det jeg forventer av lista «Samer bosatt i sør» er at de rydder opp. For at vi skal kunne fortsette samarbeidet med dem, må Johan Mikkel Sara bort fra alle tillitsverv i lista, forklarer sametingspresident Egil Olli.

– «Cowboy-kultur»

Johan Mikkel Sara og Aili Keskitalo

Johan Mikkel Sara (SBS) og Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, kritiserte tidligere i dag Olli og Ap for at de ikke klart nok krevde at Johan Mikkel Sara ble fjernet fra alle tillitsverv før det vil være aktuelt for dem å fortsette det videre samarbeidet med lista.

– Jeg mener at Egil Olli og Arbeiderpartiet nå må ta et oppgjør med denne «Cowboy-kulturen», som fortsatt synes å prege Sametinget. Det må de gjøre selv om de har gjort seg avhengige av politisk støtte fra lista Samer bosatt i sør, som Sara har grunnlagt og fortsatt er en sentral tillitvalgt i. Hvis dette oppgjøret uteblir, er det ødeleggende for Sametinget, advarer Keskitalo.

– Et klart ultimatum

Sametingets tidligere visepresident Johan Mikkel Sara troppet mandag kveld opp hos politiet i Oslo. Politikeren, som representerte lista «Samer bosatt i Sør-Norge (SBS)» på Sametinget, valgte selv å gå til politiet.

Han leverte en skriftlig anmeldelse - mot seg selv . Årsaken er NRKs avsløringer av innholdet i hans reiseregninger fra 2009.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Thor Thrane / NRK

Egil Olli sier imidlertid at Ap kommer til å ha det som et klart ultimatum at Johan Mikkel Sara fjernes fra alle tillitsverv. Ellers vil det ikke lenger være aktuelt å samarbeide med Samer bosatt i sør.

– Jeg skal ikke forhåndsdømme Johan Mikkel Sara, men han har jo selv erkjent at han har gjort noe han ikke skulle ha gjort. Det medfører at han også må ta konsekvensene av sine egne handlinger, understreker Olli.

Bakgrunnen til denne saken er at den tidligere sametings-toppen Joahan Mikkel Sara sendte sju reiseregninger i forbindelse med ulike møter i Sametingets regi i 2009. Han hevdet å ha kjørt med sin egen bil tur/retur Oslo-Karasjok.

Tilsammen mottok han 46.978 kroner i kjøregodtgjørelse.

Etter at NRK offentliggjorde saken i februar , tok han selv kontakt med Sametinget. I denne dialogen erkjente at han ved flere anledninger tok fly til en adskillig lavere pris enn han fikk i kjøregodtgjørelse.

NRK Sápmi har gjentatte ganger prøvd å få Johan Mikkel Sara i tale, men han har ikke vært tilgjengelig. Redaksjonen har kontaktet ham både via telefon og sms.