NRK Meny
Normal

Klamrer seg til et håp om at feil i regnskap kan berge kommuneøkonomien

– Vi kan plutselig ha en veldig mye bedre økonomisk situasjon, sier ordfører Klemet Erland Hætta i ROBEK-kommunen Kautokeino.

Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta håper på feil i regnskapet.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

I 2011 hadde Kautokeino kommune et underskudd på 9,2 millioner kroner.

Nå viser det seg at det kan ha bli gjort en regnskapsfeil i 2011-budsjettet, og at kommunens økonomi kan være betydelig bedre enn man har trodd.

Det forteller ordfører Klemet Erland Hætta.

Brukt driftsmidler i stedet for lån?

Da kommunen pusset opp grunnskolen i Kautokeino vedtok kommunestyret at det skulle tas opp lån på 27 millioner kroner for å dekke oppussingen. Av lånet ble bare 17 millioner kroner brukt.

10 millioner kroner av lånet står ubrukt.

– Det virker som at kommunen fikk det store underskuddet i 2011 akkurat på grunn av dette, at man ikke har brukt penger fra lånet til hele oppussingen, men penger fra driftsbudsjettet, sier Hætta.

Det er kommunens administrasjon som har oppdaget dette etter å ha sett nærmere på regnskapet fra 2011. Kommunen havnet i 2013 under fylkesmannens kontroll og i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

De skulle se på hva som er gjort tidligere år og hva man kan lære av dette, da de i stedet fant tall som tyder på at regnskapet kan ha blitt ført feil.

Økonomien kan endre seg totalt

– Det var en veldig god nyhet å få. Det kan virke rart, også med tanke på at budsjettet har gått gjennom revisjon og at revisoren kanskje burde ha oppdaget dette. Det kan ha blitt tolket slik at kommunen ikke ville ta mer i lån, men heller bruke driftsmidler til dette, forklarer Hætta.

Kommunen har tatt saken opp med Fylkesmannen i Finnmark. Nå skal man se på om kommunen har mulighet til å betale oppussingsutgiftene fra 2011 med lånet de tok opp da.

– Hvis det er mulig å gjøre det slik, så har vi plutselig en veldig mye bedre økonomisk situasjon. Jeg håper virkelig at det er blitt gjort en feil i 2011, at den kan bli rettet og at det ikke får konsekvenser for fremtiden, sier Hætta.

Skal se på saken neste uke

Fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy bekrefter at dette har vært et tema på møte mellom Kautokeino kommune og fylkesmannen. De skal ha et oppfølgingsmøte neste uke, hvor de skal se på saken.

Fylkesmann

Fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, sier at de skal følge opp saken. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Stian Strøm / NRK

– Hvis det har skjedd en slik feil, så skulle ikke kommunen vært i ROBEK. Om det stemmer som kommunen sier, så er det et positivt element hvor kommunen er i en bedre økonomisk situasjon, sier Kjønnøy.

Svake tall gjennom mange år

Kautokeino kommune har gjennom mange år hatt svake regnskapsresultater.

  • Kommunen havnet i ROBEK i 2013 på bakgrunn av underskuddet i 2010 på 3,3 mill. kroner.
  • Underskuddet i 2011 var på 9,2 millioner kroner og i 2012 var underskuddet på ca 2,4 millioner kroner.
  • 1.1.2013 hadde kommunen et oppsamlet underskudd på over 14 millioner kroner, men klarte å dekke inn 3,4 millioner kroner i 2013.
  • Avlagt regnskap for 2014 viser ytterligere 0,6 millioner kroner i underskudd og det oppsamlede underskuddet er nå på 11,4 millioner kroner, som skal dekkes inn i perioden 2015-2018.

Kommunestyret i Kautokeino har møte 11. juni i Máze skole hvor blant annet årsregnskapet 2014 og regnskap for 1. tertial 2015 skal diskuteres.