Kjørte 5.600 km på stemmejakt

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I 22 dager satt Johan Mikkel Sara i bilen sin og besøkte minst elleve byer. Dette ga lista Samer bosatt i Sør-Norge 191 stemmer, og 46.760 kroner i reisegodtgjørelse for politikeren.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara.

Foto: NRK

Sara som var 2. kandidat for lista, var trolig blant politikerne som ofret mest tid på sametingsvalgkampen i 2009 i valgkrets 7 - Sør-Norge.

«Jævla lei heksejakten»

NRK har gjennomgått oversikten over bilag som Samer bosatt i Sør-Norge (SBS), har sendt til Sametinget.

Et av taxibilagene er fra 28.12.2009, og er betalt klokken 02.17. Johan Mikkel Sara vil ikke si hvor han kom fra, men opplysninger NRK har samlet inn, tyder på at han og samboeren var på en privat ferietur på Tenerife . Taxituren var hjemreise fra Gardermoen.

Nå vurderer skatteetaten om den skal foreta undersøkelser i forhold til tilskuddet fra Sametinget i 2009.

Tilskuddet som SBS og andre grupper fikk, skal bare brukes på «sametingsrelatert arbeid».

Johan Mikkel Sara nekter å la seg bli intervjuet. NRK ringte, la igjen beskjeder, sendte sms og e-post til Sara gjennom en periode på fire dager.

Først etter at utkastet til denne artikkelen ble sendt til listas sametingsrepresentant Marie Therese Nordsletta Aslaksen, tok Sara kontakt via sms.

«E jævla lei heksejakten og trakkaseringen dokkers», skrev han blant annet.

Elleve byer

I oversikten framkommer Johan Mikkel Saras reiseregninger for året. Dette beløper seg til 46.760 kroner. Omtrent halvparten av tilskuddet for 2009 til SBS gikk altså til turene i forbindelse med valget.

Listetopp Marie Therese Nordsletta Aslaksen brukte omtrent ingen ting i forbindelse med valget.

I all hovedsak dreier det seg om kjøreturer Sara har hatt i forbindelse med sametingsvalget. Fire ganger i løpet av perioden juni - august kjørte han tilsammen 5.600 kilometer over hele Sør-Norge med utgangspunkt fra Oslo hvor han bor.

Byer som Hamar, Lillehammer, Molde, Ålesund, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand, Tønsberg, Drammen og Sandefjord er besøkt.

«Politisk arbeid i forbindelse med valget 2009», «Valgtur og møter/kontakt med velgerne», «Valgmøter i Bergensområdet. Valgarbeid» og «Valgmøte» er ført opp som merknad på reiseregningene.

Vil ikke svare hvem passasjeren var

Det er også ført opp en passasjer på samtlige turer, men det er ikke påført navn på vedkommende. Passasjertilleggene utgjør tilsammen 4.200 kroner.

– Enkeltspørsmål om hvor jeg har vært, hvem jeg har reist sammen med, hvordan jeg har reist, blir ikke besvart. Hvordan hver enkelt gruppe arbeider politisk, er en intern sak for hver enkelt liste, skriver Johan Mikkel Sara i svaret til NRK.

I 2009 var det 1.856 stemmeberettigede i valgkretsen. Valgoppslutningen var på 54,3 prosent. SBS fikk 191 stemmer, og en representant.

Arbeiderpartiet fikk 276 stemmer, og to representanter og Norske Samers Riksforbund (NSR) fikk 266 stemmer, og en representant.

Samtidig i Oslo og Bergen?

Bilagene viser at Johan Mikkel Sara enten har vært i to byer samtidig på samme tidspunkt eller at han har lånt bort sitt bankkort til en annen.

På en kvittering fra Elkjøp på Carl Berner i Trondheimsveien, framkommer det at det er kjøpt en Toshiba DVD player for 748 kroner. Klokken 16.33 torsdag 20. august 2009 er det betalt med bankkort.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Elkjøp-kvittering

Av denne kvitteringen framkommer det at det ble kjøpt en dvd-spiller på Elkjøps avdeling i Trondheimsveien. Samtidig var Johan Mikkel Sara ifølge reiseregningene hans.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reiseregningen til Sara viser imidlertid at han på det tidspunktet var på valgkampturné i Bergen-Stavanger-området. Turen startet ifølge reiseregningen fra Oslo 17. august klokken 12. Fram til 23. august var han innom sju byer i Sør-Norge.

I perioden som reiseregningen omhandler, er det flere kvitteringer som viser at bankkortet som Sara disponerer, er brukt i Oslo selv om han har vært i en helt annen by.

To ganger den 17. august er det brukt på Posten i Sofienberg, og en gang den 19. august.

Johan Mikkel Sara skriver i sitt svar til NRK:

– Jeg har flere bankkort. Det kan være at min samboer har brukt et av kortene mens jeg var i Bergen. Det er såpass lenge siden at jeg ikke kan huske hver detalj. Jeg utelukker heller ikke at det kan være noe feil ved datoene som er påført.

Sendt til skattemyndighetene

Ettersom regnskapet fra SBS ikke er revidert av Sametingets revisor fordi det kom fem måneder etter fristen, er det derfor sendt til skattemyndighetene .

Avgjørelsen om å sende tilskuddssaken til skattemyndighetene, er fattet to ganger av Sametingets møtelederskap.

NRK kjenner til at skattemyndighetene mener det er grunn til å se grundigere på denne saken.

NRK har tidligere opplyst at tilskuddet for 2009 gikk på Johan Mikkel Saras private bankkonto. Også de øvrige enkeltmannslistene fikk tilskuddet overført til private bankkonto. Nå er denne praksisen endret av Sametinget.

Selv om SBS ikke leverte inn regnskap innen fristen, utbetalte Sametinget likevel hele 2010-tilskuddet . Nå er lista representert av Marie Therese Nordsletta Aslaksen.

– Er det noen andre i Samer bosatt i Sør-Norge som kan kommentere opplysningene i regnskapet, spør NRK på sms.

«Nei», svarer Sara umiddelbart.

På spørsmål om NRK kan intervjue ham svarer han: «Ikke med det første».

Skriftlig svar

Etter dette sendte NRK ti spørsmål til Johan Mikkel Sara hvor det ble gitt anledning til å svare skriftlig. Noen dager senere kom et nesten halvannen sides svar .

– Årsaken til at jeg ikke svarer på enkeltspørsmål er at saken om for sent innleverte regnskapsoversikt til Sametinget, ikke er avsluttet der. Har ingen innvendinger mot at skattemyndighetene ser på saken. Tar til etterretning det som måtte komme av reaksjoner, skriver Sara til NRK.

SBS fikk 93.947 kroner i tilskudd. Samlet sett fikk partiene og listene på Sametinget nesten 1.9 millioner kroner i 2009.

I ti år, fra 1996 til 2006, behøvde ikke politikerne å rapportere om hvordan de brukte pengene. I denne perioden bevilget de tilsammen 16,7 millioner kroner til seg selv.

Kravet om rapportering og regnskap trådte i kraft i 2007.

Korte nyheter