Hopp til innhold

Kjetil Romsdal

Kjetil Romsdal er 4. kandidat på lista til Nordkalottfolket i valgkrets 3.

Han er født 29. april 1958. Direktør. Bosatt i Alta.

I kommunen var 778 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Kjetil Romsdal

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

506 216

174 407

171 054

2007

567 367

170 194

194 551

Roller

Oppført som styreleder i Al Alta Lastebilsentral. Daglig leder er Roald Johan Mathisen. Driftsinntekter i 2007: 47.907.000 kr. Res. før skatt: 82.000 kr.

Oppført som styreleder i Albs Anlegg AS. Daglig leder er Roald Johan Mathisen. Driftsinntekter i 2007: 596.000 kr. Res. før skatt: -393.000 kr.

Oppført som styreleder i Fg Transport AS. Styreleder er Odd Gunnar Knudsen. Daglig leder er Bernt Johan Berg. Driftsinntekter i 2008: 19.775.000 kr. Res. før skatt: 1.164.000 kr.

Oppført som nestleder i Finnmark Sand AS. Styreleder er Svenn Bigseth. Daglig leder er Thomas Hammond Frost. Driftsinntekter i 2007: 24.525.000 kr. Res. før skatt: 2.587.000 kr.

Oppført som daglig leder i Vefas Næring AS. Styreleder er Odd Gunnar Knudsen. Driftsinntekter i 2007: 22.586.000 kr. Res. før skatt: 4.474.000 kr.

Oppført som daglig leder i Vest-Finnmark Avfallsselskap, Oarje-Finnmarkku Rihpafitnodat Vefas IKS. Styreleder er Birger Harder Nilsen. Driftsinntekter i 2007: 40.696.000 kr. Res. før skatt: 728.000 kr. Toppkandidat for Senterpartiet i valgkrets 2, Jan Ole Buljo er styremedlem i dette selskapet.

Romsdal var 4. . kandidat ved valget i 2005 (ekstern lenke). Da het lista Finnmarkslista.
Korte nyheter

 • Ávžžuhit geavahit 184 miljárdda buoridit Davvi-Norgga johtalusa

  Davvi Norgga ođđa johtolatplánas ávžžuha Stáhta geaidnodoaimmahat geavahit 184 miljárdda ruvnnu buoridit Davvi Norgga johtalusa.

  Muhto Davvi-Norggamáđii huksen Fauskes Romsii ii leat ekonomalaččat gánnáhahtti 281 miljárdda huksengoluiguin, oaivvilda Ruovdemáđiidirektoráhtta, ja nu ii ávžžutge hukset dan. Lassin das livčče heajos váikkuhusat lundui, birrasii, dálkkádahkii ja boazodollui. Dála ruovdemáđijat Nordlánddas ja Ofuohtas ávžžuhuvvojit buoriduvvot mealgat.

 • – Lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- og Lulle-Vuonan Øyvind Fonn guossidij Ájluovtav Hábmera suohkanin vásse vahko, ja lågådaláj Sámemisjåvnå barggohiståvrå birra Divtasvuonan jages 1935 gitta udnátjij.

  Dábálattjat gå Sámemisjåvnnå l Ájluovtan la siján evangelak tjåhkanibme biednadåben Elimin. Valla dán bále usjudallin Árrana siegen tjadádit tjåhkanimev masi luluj almulasj berustibme, dan diehti gå la muddo såbadimijn, ruopptot histåvråjda gehtjadit ja gæhttjat mij la dáhpáduvvam, subtsas Fonn.

  – Mij viessop ájgijn såbadusájn, árvvaladdamijn ja dåbdijdimijn, ja de mij gal vierttip álgget ållu várrogisát. Mij subtsastip iehtjama bargos mijá vuojnnemguovlos. Ja de gatjádijma rabás gatjálvisáv lågådallamin; lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Fonn subtsas gå institusjåvnåjn barggin de lij dallusj ájádallam ahte da máná majt oattjojga sijá huvson galggin bajedit ja åhpadit Vuonarijka modella ja vuoge milta.

  – Juska lij huvso diehti, de lij duodaj vuona dábij milta. Nav vaj sáme perspektijvva jali identitiehtta máhtij buorebut várajda váldeduvvat. Duohtavuoda- ja semadimkommisjåvnå diedádusán tjuodtju sivilisering ja kultivering vuona mærráj milta lij oasse huvsos, ja dássta láddáduvvam tjuovoj. Dánna ij la nammadum makkirak konkrehta institusjåvnnå, valla vierttip ájádallat dasi mij aj oassálastijma dánna, javllá Fonn.

  Fonn buojkot skåvlå dile birra Fredly-institusjåvnån, gånnå åhpadijga dárogiellaj, jur gåk skåvllåpolitihkka lij dalloj, ja dat lij ham dárojduhttem.

  – Ja jus biedna l dárogiellaj, la dat aj vuohke gåktu dárojduhttá – gå ep guovtegielakvuodav duodastip, duoddi sån.

  – Lijma máhttám ietjáláhkáj tjoavddet majt dalloj dahkin, hæjttá Fonn.

  Åvddålijguovlluj sihtá Sámemisjåvnnå vásádusáj ja histåvråj birra gullat, ja sij båhti vas Hábmerij jage duogen.

  Gulldala ienebuv dánna.

  Odne mii oažžut guossái juoigi gii galgá searvat Norske Talenter gilvvuide, šoš! Ánne Márjá áigu hástalit Kolbjørna, máhttá go son muhtun sámegiel doahpagiid? Odne gullo maid julevmagasiidna, dii 12.04.
 • Romssa Sámi Vissui virgáduvvon beaivválaš jođiheaddji

  Les på norsk.

  Jill Abelsen Olsen šaddá vuosttaš beaivválaš jođiheaddji Romssa Sámi Viesus. Dat boahtá ovdán preassadieđáhusas.

  Son bargagoahtá čakčat ja galgá joatkit ohcamin heivvolaš lanjaid Sámi Vissui.

  Abelsen Olsen lea ovdal bargan seniorráđđeaddin Našunala sámi gealboguovddážis (NASÁG).

  Jill Abelsen Olsen
  Foto: Privat