- Bør kjenne reindriftsloven

En uke før den nye reindriftsloven trår i kraft, er det mange reindriftsutøvere som ikke kjenner til den nye loven. 

Reinflokk

- Reineiere bør kunne reindriftsloven, mener Marit Myklevold.

Foto: Knut-Sverre Horn

- De bør kjenne til den nye loven fordi den er mye omtalt, og jeg synes det er rart om de ikke gjør det, sier avdelingsdirektør Marit Myklevold i Landbruks- og matdepartementet.

Hun mener reineiere må sette seg inn i regelverk.  

Imaštallá boazosámiid

Avdelingsdirektøren mener at reineiere har klare forpliktelser til å sette seg inn i det nye regelverket. 

Mange kjenner ikke loven

Tidligere denne uken sa flere reineiere NRK Sami Radio var i kontakt med, at de ikke kjenner til hele eller deler i den nye reindriftsloven, under to uker før den trår i kraft.

- Jeg synes at det har vært dårlig informasjon om den nye loven, og det synes jeg at myndighetene er forpliktet til å informere om, sier reineier Johan Aslak Logje er bare en av mange som mener informasjonen har vært dårlig.

Har mange spørsmål

Avdelingsdirektør Marit Myklevold kjenner til at mange har spørsmål om den nye loven.

- Vi ønsker å komme ut med informasjon om deler av loven, og det er klart at vi prøver å gi utøvere i reindrifta svar på de spørsmålene de måtte ha, sier Marit Myklevold.