Hopp til innhold

- Bør kjenne reindriftsloven

En uke før den nye reindriftsloven trår i kraft, er det mange reindriftsutøvere som ikke kjenner til den nye loven. 

Reinflokk

- Reineiere bør kunne reindriftsloven, mener Marit Myklevold.

Foto: Knut-Sverre Horn

- De bør kjenne til den nye loven fordi den er mye omtalt, og jeg synes det er rart om de ikke gjør det, sier avdelingsdirektør Marit Myklevold i Landbruks- og matdepartementet.

Hun mener reineiere må sette seg inn i regelverk.  

Imaštallá boazosámiid

Avdelingsdirektøren mener at reineiere har klare forpliktelser til å sette seg inn i det nye regelverket. 

Mange kjenner ikke loven

Tidligere denne uken sa flere reineiere NRK Sami Radio var i kontakt med, at de ikke kjenner til hele eller deler i den nye reindriftsloven, under to uker før den trår i kraft.

- Jeg synes at det har vært dårlig informasjon om den nye loven, og det synes jeg at myndighetene er forpliktet til å informere om, sier reineier Johan Aslak Logje er bare en av mange som mener informasjonen har vært dårlig.

Har mange spørsmål

Avdelingsdirektør Marit Myklevold kjenner til at mange har spørsmål om den nye loven.

- Vi ønsker å komme ut med informasjon om deler av loven, og det er klart at vi prøver å gi utøvere i reindrifta svar på de spørsmålene de måtte ha, sier Marit Myklevold.

 

 

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit