NRK Meny
Normal

Kjemper for tannklinikken i Kautokeino

Høyre vil ikke gi opp kampen for bygging av ny tannklinikk i Kautokeino. Det sier partiets fylkestingsrepresentant Mikkel Isak Eira.

Tannlege

Også Kautokeino trenger en tannklinikk som er tilpasset dagens krav, mener Finnmark Høyre.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I går ble forslaget om igangsetting av bygginga i inneværende år nedstemt med knapt flertall. Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandling av tannhelseplanen.

Mikkel Isak Eira

Forslaget fra Mikkel Isak Eira om ny tannklinikk i Kautokeino ble nestemt i går. Men han gir ikke opp kampen, og vil fremme et nytt forslag i dag.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Men Eira vil ikke gi opp kampen. I dag vil han fremme det samme forslaget ved behandling av økonomiplan og budsjettregulering.

– Mange av de som stemte mot forslaget i går, vurderer å endre sitt syn. Derfor håper jeg på et flertall i dag, sier Eira like før budsjettsaka kommer opp.

Etter hans mening er forholdene ved klinikken så dårlige at det vil bli feil å ikke gripe muligheten nå.

– Alternativt må fylkeskommunen bruke store summer på å pusse opp et gammelt bygg som aldri vil bli egnet til å huse en tannklinikk. Slik vi ser det vil en igangsetting av nybygg nå bli den billigste løsningen for fylkeskommunen på lang sikt, sier han.

Ombygget bolighus

I desember 2012 ble det bevilget én million kroner til utarbeiding av forprosjekt for ny tannklinikk i Kautokeino. Da var det stor glede blant ansatte . Men gleden var kortvarig. Prosjektet er skjøvet ut i tid, og daglig leder Anne Kristine Bongo er skuffet.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Tannklinikken i Kautokeino

Byngingen som huser tannklinikken i Kautokeino, er opprinnelig bygget som bolighus.

Foto: Åse Pulk / NRK

– Bygningen hvor tannklinikken ligger, er opprinnelig bygget til bolighus. Den er derfor rett og slett ikke egnet til tannhelsetjenesteformål. Derfor håper jeg at fylkespolitikere tar til vettet og fremskynder byggeprosjektet, sier Bongo.

Et av de alvorligste manglene med bygget, mener hun er mangel av forsvarlig rømningsvei.

– Dessuten er den lite tilegnet rullestolbrukere, forklarer Bong.

Millionprosjekt

Fylkespoltikerne er blitt forelagt en utredning fra rådmannen som viser at klinikken er gammel og nedslitt. Klinikken har behov for større utbedringer, og tannhelsetjenesten i Finnmark har derfor vært i kontakt med kommunen vedrørende planer for nybygg eventuelt leie av lokaler til tannklinikk.

Etter dialog med kommunen har fylkesrådmannen kommet fram til at den beste løsningen for fylkeskommunen er å bygge en ny tannklinikk.

Kommunen har stilt tomt til disposisjon og det er utarbeidet et forprosjekt som viser en kostnadskalkyle på cirka 25 millioner kroner.

Men på grunn av dårlig økonomi, vedtok politikere i desember 2013 å utsette oppstart til 2017.

I forbindelse med regulering av årets budsjett, har rådmannen imidlertid vurdert det mulig å forsere oppstart av tannklinikken. Pengene har han funnet fra andre prosjekter som vil få senere fremdrift enn planlagt, blant annet utbygging av Alta videregående skole.

Dette gjør at fylkestingsrepresentant Mikkel Isak Eira øyner et fortsatt håp.

Ny tannklinikk i Tana

Også i Tana har det vært planer om utbygging. I mars 2010 vedtok nemlig fylkestinget at tannklinikkene i Tana, nemlig i Seida og Tanabru, skal slås sammen med til én klinikk. Prosjektet anslås å ha en kostnadsramme på cirka 32 millioner kroner.

Poltitikere har tidligere utsatt dette prosjektet til 2017 på grunn dårlig økonomi.