Kjemper for retten til å jobbe med rein

Reineier Anders Nils Peder Sokki fra Kautokeino kjemper i rettsapparatet for å beholde retten til fortsatt å kunne jobbe med rein, men staten ønsker ikke å la han fortsette i reindrifta.

Anders Nils Peder Sokki

Reineier Anders Nils Peder Sokki er usikker på fremtiden i reindrifta, alt avhenger av om han får en ny siidaandel.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Sokki har hele livet jobbet i reindrifta og da han fikk siidaandelen til sin onkel i 1998 trodde reindriftsutøveren at han endelig hadde sin egen drift. Det tok sin tid og først i 2013 går områdestyret i Vest-Finnmark med på at den gamle siidaandelen kunne åpnes igjen. Før det hadde Reindriftsstyret gått imot å gi Sokki siidaandelen og saken versert i systemet til Reindriftsforvaltningen både før vedtaket i Områdestyret i 2013 og etter det vedtaket.

Det er den samiske avisen Ávvir  som først har skrevet om denne saken og som har fulgt rettssaken til Sokki.

– Når da direktoratet i 2015 registrerer siidaandelen på meg, så blir den registrert som ny drift og fører til at reinbeitedistriktet mitt blir en part i saken og flere der ønsket ikke å få opprettet en ny siidaandel, forklarer Anders Nils Peder Sokki.

 : Dáistaleamen oaccut siidaoasi

Gula jearahallama Anders Nils Peder Sokkin dás.

Har tatt tid

Sokki sier det er tungt at denne saken har tatt så lang tid, med mye frem og tilbake blant forvalterne av reindrifta i Norge. Reindriftsutøveren hadde stevnet staten for å få beholde siidaandelen og partene møttes i Indre-Finnmark tingrett i begynnelsen av januar.

– Det kom frem i rettssaken at om jeg taper denne saken, så skal jeg ikke kunne fortsette i reindrifta.

Anders Nils Peder Sokki

Anders Nils Peder Sokki bruker dagene hjemme i Kautokeino til å få unna småarbeid ved huset, men han er spent på dommen fra Indre-Finnmark tingrett.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Uten godkjent drift får ikke Sokki driftstilskudd og han får heller ikke utbetalt rovdyrerstatning.

– Vi mister daglig mye rein fordi det er mye rovdyr på vinterbeiteområdet vårt og dette fører til store tap for meg som ikke får noen form for erstatninger, forklarer Sokki.

Vil fortsette

Dommen i saken Sokki mot Landbruks- og matdepartement vil foreligge i slutten av januar, men Anders Nils Peder Sokki er forberedt på at saken uansett utfall blir anket til lagmannsretten.

– Jeg føler jo ikke at driften min er ulovlig og jeg klarer jo å dokumentere familiedriften til 1800-tallet, men staten hevder driften er ulovlig, sier Sokki.

Sak om ny siidaandel

For Landbruks- og matdepartement dreier saken seg om Sokki skal få en ny siidaandel eller ikke.

– Min klient ønsker ikke å gi Anders Nils Peder Sokki en ny siidaandel som han krever og den muligheten har egentlig siidaen til Sokki, Orda, en mulighet til å gjøre, men det har de ikke ønsket, sier regjeringsadvokat Henrik Vaaler.

Henrik Vaaler

Regjeringsadvokat Henrik Vaaler mener Reindriftsloven er relativt klar i forhold til siidaandeler.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Landbruks- og matdepartementet mener det ikke er grunnlag i denne saken for at staten skal gi Sokki en siidaandel som han kreve, fordi vilkårene til det ikke er oppfylt slik staten ser saken.

– Jeg kan ikke svare så mye på hvor viktig denne saken er, men staten oppfatter jo Reindriftsloven som relativt klar på det her punktet, men her blir det opp til retten å ta stilling til det, forklarer Vaaler.

– Hadde godkjent drift

Advokat Trond Biti, som representerer Sokki i denne saken, mener det er begått en feil mot Anders Nils Peder Sokki i denne saken, når reindriftsmyndighetene ikke kunne godta at siidaandelen som klienten fikk på 90-tallet, ikke ble godkjent.

Trond Biti

Advokat Trond Biti mener det er begått en feil mot klienten Anders Nils Peder Sokki i saken om å beholde siidaandel.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Sokki har jo mange ganger fått medhold i at han har godkjent reindrift, blant annet har Reindriftsstyret hele tre ganger godkjent siidaandelen og Landbruks- og matdepartementet har kommet med to uttalelser om at de ikke endrer driftsgodkjennelsen, så vi er veldig optimistiske med tanke på fremtiden, sier Biti.

Slakte hele flokken

Advokaten mener klienten med god tro har jobbet med reindrift i alle disse årene, men føler manglende forståelse fra myndighetene når saken har gått frem og tilbake i systemet.

– Saken er blitt er stor belastning for Sokki, han er jo klar over at om han taper saken i rettsapparatet så kan han bare slakte hele flokken ellers kommer staten til å gjøre det om ingen andre tar han under sin egen drift, men sånne mennesker finner man kanskje ikke i dag, avslutter Biti.

Anders Nils Peder Sokki mener han kommer til å være i reindrifta på en eller annen måte selv om han skulle tape denne saken mot staten.

– Selv om de mener driften er ulovlig kommer jeg nok fortsatt til å jobbe med reindriften, svarer en tenkende Sokki.