Kirsti Marit Steinlien

Kirsti Marit Steinlien er 12. kandidat på Senterpartiets liste i valgkrets 3.

Hun er født 28. februar 1965. Gartner. Bosatt på Storslett i Nordreisa kommune.

I kommunen var 122 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Kirsti Marit Steinlien

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

184 986

29 676

52 380

2007

212 890

66 430

61 305