Hun sørger for at flyktninger får god velkomst

Som flyktningekonsulent er det Kirsti Guvsám sin jobb å passe på at flyktninger føler seg velkomne i Norge.

Kirsti Guvsám

Sametingsrepresentant, Kirsti Guvsám, jobber som flyktningekonsulent i Averøy kommune.

– Jeg synes det er kjempespennende å jobbe med flyktninger og mennesker fra andre land og kulturer enn det jeg selv er fra. Det er et utrolig spennende fagfelt, sier Kirsti Guvsám.

Guvsám, som også er leder for Plan- og finanskomiteen på Sametinget, jobber til daglig som flyktningekonsulent i Averøy kommune i Møre og Romsdal. Arbeidet går ut på å drive med intergrering og bosetting av flyktninger.

30 flyktninger

Kirsti Guvsám

Kirsti Guvsám har allerede flere års erfaring i å integrere flyktninger i Møre- og Romsdal.

Foto: NSR

Flyktningene som bor i kommunen har fått opphold i Norge og kommer fra Syria, Eritrea og Somalia.

Hun startet i denne stillingen i Averøy for èn måned siden, men jobbet tidligere i Fræna kommune med samme tittel i fem år.

Ifølge Guvsám er rundt 30 flyktninger nå bosatt i Averøy.

– Jeg jobber med et introduksjonsprogram, det vil si at innen to år skal flyktingene være kvalifisert til å gå ut i jobb eller utdanning. Det innebærer norskopplæring, undervisning i samfunnskunnskap og arbeidsrettede tiltak, forteller Guvsám.

Stor giverglede

Guvsám synes at det er positivt at mange i den norske befolkningen ønsker å bidra til å inkludere.

– Én ting er det at man kan gi klær, sko og ting, men det som er kanskje viktigere er å bidra med å bruke tiden sin. Det å bli kjent med de som kommer, invitere de hjem og ta de med på aktiviterer. Det er den beste måten å integrere på, sier hun.

Selv er flyktingene positive til å bli inkludert i samfunnet.

– De er veldig innstilt på å lære norsk og være med på det som skjer. Og er opptatt av å finne seg jobb. Mange er også redd for at de ikke snakker godt nok norsk, der mener jeg at vi alle kan bidra, sier Guvsám.

Flyktninger får undervisning

Undervisning i norsk og samfunnskunnskap tilbys flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge.

Foto: Per Magnussen / NRK