Kirsten kan ikke risikere smitte i familien – sender ikke barna til skole og barnehage

– Min samboer og hans kollegaer i reindrifta må absolutt ikke få koronasmitte nå, sier firebarnsmoren.

Kirsten Appfjell og yngste sønnen utenfor hjemmet i Karasjok.

BLIR HJEMME: Kirsten Appfjell (43) holder yngstemann hjemme, selv om barnehagen åpner denne uken. Både han og familiens skolebarn holdes hjemme til reinsdyrene er trygt på sommerbeite på Magerøya i Vest-Finnmark.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi tør ikke å ta noen sjanser. Derfor holder vi oss stort sett hjemme, sier Kirsten Appfjell.

Selv om barnehagene åpnes, så har de allerede bestemt at minstemann ikke skal dit. Når skolene åpner igjen, kommer hun heller ikke til å slippe barna dit.

Kirsten Appfjell

UNDERVISER HJEMME: Kirsten Appfjell er rådgiver i sametingets språkavdeling. I likhet med mange andre i Norge har hun hatt hjemmekontor og underviser barna hjemme. Det tenker hun å fortsette med.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Appfjell bor i Karasjok med samboer og fire barn. De to mellomste går i grunnskolen, og den eldste på videregående.

Hvis reindriftsutøvere skulle havne i karantene eller bli syk, er det ikke lett å finne noen som kan ta over jobben.

– Uansett om man i reindrifta er innstilt på å hjelpe hverandre, kan jo smitten fort spre seg til andre familier og siidaer, sier hun.

Derfor holder hun barna hjemme, til reinflokken er trygt på sommerbeite på Magerøya i Vest-Finnmark.

Vinteren har vært hard for mange i reindrifta. Enorme mengder med snø gjør at reinen ikke kommer ned til maten.

Nødfôring har pågått i flere måneder.

Helikopter kommer med fôr.

FôRING AV REIN: Flere tusen rein har måttet fôres denne snørike vinteren. De siste ukene har helikopter blitt brukt til å frakte fôr til beiteområder som er langt inne på vidda.

Foto: Jan Helmer Olsen / Jan Helmer Olsen Janhelmerolsen.com

Kan risikere dobbel krise

I og med at reindrifta fortsatt har stor beitekrise, vil hun ikke risikere at koronasmitte fører til dobbel krise.

Det gjenstår nemlig en veldig viktig og kritisk etappe om noen uker.

Reinflokken skal flyttes fra vinterbeitene i Karasjok til Magerøya. Avstanden er på om lag 30 mil.

Appfjell tør ikke å tenke på hvordan situasjonen skulle bli, dersom de skulle få koronasmitte de nærmeste ukene.

Det er seks såkalte siidaandeler i gruppen med reindriftsutøvere, som Appfjell sin familie er en del av. Hvis man teller med både voksne og barn, består gruppen i overkant av 30 personer.

Totalt er det nå 540 siidaandeler i Norge.

– Vil bli katastrofalt

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, forstår godt at reindriftsfamilier kvier seg for å sende barn til barnehage og skole.

Ellinor Marita Jåma

FORSTÅR SKEPSIS: NRL-leder Ellinor Marita Jåma forstår at reindriftsutøvere nå er ekstra påpasselige med å unngå smitte. – Vi er i en tid som er kjempekrevende, sier hun.

Foto: Skype

– Det er katastrofalt hvis man nå skulle få smitte blant reindriftsutøvere. Reinflytting er man helt avhengig av å få gjennomført, sier hun.

– Hvorfor er det ikke bare å hente inn vikarer utenfor næringen, hvis flere skulle bli syke?

– Det er vanskelig for reindrifta å få vikar på kort varsel. Det ligger så enormt mye kunnskap om både dyr, geografi og samarbeid, som ikke kan læres på kort tid. Derfor kan en ikke hyre inn hvem som helst, forklarer Jåma.

Denne bekymringen er også sentrale myndigheter klar over.

I et rundskriv fra Fylkesmannen påpeker de at denne næringen må være ekstra opptatt av å holde seg frisk gjennom denne pandemien (ekstern lenke):

«Vi mener det er særlig kritisk å sørge for at reineierne holder seg friske, og at det er nok arbeidskraft tilgjengelig i forbindelse med vårflyttinga.»

Reinflytting

REINFLYTTING: Flytting av store reinflokker er ikke en jobb for alle. På bildet er det Máhkarávju/Magerøya reinbeitedistrikt som flytter rein til vinterbeite.

Foto: Jan Helmer Olsen / Jan Helmer Olsen

Må unngå smitte i månedsvis

Med tanke på at helsemyndighetene har antydet at smittetoppen vil nå de nordligste fylkene først på sommeren, stopper ikke reindriftas bekymring etter at flokken er trygt på sommerbeite.

– For mange er også sommeren en krevende tid. Flere reinbeitedistrikter merker kalver, sier Jåma.

På sensommeren og høsten er det slakting, og kalvemerking for dem som ikke merker om sommeren.

Det betyr at reindrifta i realiteten holder pusten i flere måneder, og håper at de fleste slipper koronasmitte.

– Det verste som kan skje hvis reindriftsutøvere blir smittet, og det får utbre seg i en siida eller i et distrikt, er at man mister arbeidskraft som er uunnværlig, sier Jåma.

Får støtte av ordfører

Kirsten Appfjell har undervist barna hjemme etter at skolene ble stengt.

Hun tror ikke at familien vil få represalier for å holde barna hjemme, selv om barnehager og skoler gjenåpnes.

– Jeg regner jo med at skolene vil ha den forståelsen. Hvis man holder barn hjemme, så har man selv ansvar for opplæringen, sier hun.

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby

IKKE OVERRASKET: Ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby, regner med at ikke alle vil levere barn til barnehagen. – Jeg forstår godt at mange foretrekker å holde barna hjemme, sier Somby.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby, har full forståelse for at Appfjell er engstelig.

– Det er svært viktig at reindrifta ikke rammes av koronasmitte. De har mer enn nok med den krisen de allerede har i forhold til låste beiter, sier Somby.

– Sunn fornuft og samarbeid

Ellinor Marita Jåma mener at samarbeid, solidaritet og en porsjon sunn fornuft er viktig i tiden som kommer.

– Jeg er sikker på at vi sammen kommer oss gjennom denne krisen, sier hun.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 05.08.2021
2 124
Smittede siste 7 dager
30
Innlagte
804
Døde
3 617 686
Vaksinerte