Hopp til innhold

Keiino-Fred oppmuntrer flere barn til å joike

Keiino-Fred ønsker at joik skal bli mer dagligdags på skolen i hjemkommunen. Likevel mener kristne at det er galt å lære barna å joike.

Fred og barna 2

JOIKET FOR SKOLEBARNA: Fred Buljo joiket Spirit in the sky-joiken foran en fullsatt gymsal. Skolebarna var selvfølgelig i hundre når de fikk møte helten deres.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Jeg vil at den spontane joiken blir synlig i skolen. Joik er et kommunikasjonsredskap og ikke vanlig på en scene, sier Fred Buljo.

Tiden har endret joikens posisjon i Freds hjembygd, fra totalforbud på skolen, til å bli en del av musikkundervisningen.

Joik stammer fra samenes egen naturtro fra gammelt av, men fornorskningen endret samenes syn på joik. Dette medførte til et joikeforbud i skolen fra midten av 1900-tallet.

Joikeforbudet ble imidlertid opphevet av den nasjonale skolereformen i 1997.

Nå mener artisten at joikeforbudet bør bli fjernet symbolsk sett i en offentlig markering, slik at alle i hjemkommunen kan omfavne joik igjen.

Er det ikke på tide å offisielt fjerne joikeforbudet og legge fornorskningen bak oss en gang for alle og se fremover, spør Fred Buljo.

Men ikke alle er overbevist om at det er riktig å lære barna joik på skolen.

Anbefaler ikke joik for skolebarna

I det luthersk-læstadianske kristelige miljø i Kautokeino er de fremdeles imot joik.

– Jeg mener at barn ikke skal få joikopplæring, fordi det er upassende, sier Elle Marja Turi Gaup.

Turi Gaup mener at skolebarna burde heller få kristelig opplæring først, slik at de selv kan velge hva slags musikkform de liker og ikke liker når de blir voksne.

Den religiøse 79-åringen forteller at hennes foreldre lærte henne at joik er synd.

– Våres folk forbød joik. Jeg spurte aldri hvorfor. Det ble bare slik at jeg aksepterte deres syn på joik.

Kirkesamfunnet i Kautokeino er splittet i to forskjellige retninger. Den konservative luthersk-læstadianisme og statskirken.

Elle Marja Turi Gaup har fulgt den konservative trosretning, og det samme gjør de fleste eldre menneskene i bygda, ifølge Turi Gaup.

Ordføreren avslår Keiino-Freds ønske

Fred blir hyllet av ordføreren

HYLLET: Ordføreren hyllet Fred Buljo for Eurovision-deltakelsen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Ordføreren Johan Vasara i Kautokeino kommune arrangerte onsdag en hyllest for Fred da han returnerte hjem etter Keiinos deltakelse i Eurovision-finale.

Han berømmer Keiino-Freds engasjement, men oppfyller ikke hans ønske.

Joikeforbudet har blitt opphevet for lenge siden. Det er opplagt at det er lov å joike på skolen i dag, derfor er det heller ikke hensiktsmessig å bruke administrative ressurser kun for en symbolsk markering, sier ordføreren.

Korte nyheter

 • Katja Gauriloff ja su Jeʹvida filbmii bálkkasupmi

  Katja Gauriloff badadallan filbma «Jeʹvida» leat ožžon dovddastusaid.

  Gauriloff lea okta ovcci dáiddáris, gii oažžu «Kulttuurin Suomi»-bálkkašumi, muitala Yle Sápmi. Bálkkašumi árvu lea 15.000 euro.

  «Jeʹvida» filbma ja dan ovdii bargan eaktodáhtolaš bargit leat gis ožžon dán jagi Inarilaid teko dovddastusa. Anára gielda ákkastallá válljema dainna, ahte buktá oidnosii nuortalaš giela ja kultuvrra.

  Filmma veahkkin barge olu báikkálaččat eaktodáhtolažžan. Ovdal filbmemiid ollugat ohce filmma várás heivvolaš filbmenbáikkiid ja nuortalaš gálvvuid.

  Katja Gauriloff
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi
 • USA lacrosse-speallit olympiijagilvvuide eamiálbmogiid leavgga vuolde

  Riikkaidgaskasaš olympiija lávdegoddi lea dohkkehan, ahte Lacrosse galgá leat valáštallansuorgi olympiijagilvvuin jagi 2028 rájes.

  Dan oktavuođas háliidit Amerihká eamiálbmogat ovddastit iežaset álbmoga, ja levget iežaset leavggain.

  Presideanta Biden doarju dan.

  – Sin máttut leat hutkan dáid gilvvuid. Sii leat ovdánahttán dan. Sii berrešedje beassat oassálastit olympiijagilvvuin, lohká Biden CBS ođđasiidda.

  Lacrosse lea joavkuspeallu spáppain, man eamiamerihkálaččat leat doaimmahan ovdalgo vuosttaš vilgesolbmot jovde dohko.

  Innendørs lacrosse, Six Nations
  Foto: AP
 • Biden áiggošii njulget ovddeš vearrivuođaid eamiálbmogiid vuostá

  Ikte deaivvadii USA presideanta Joe Biden eamiálbmotnjunnošiiguin Washingtonas.

  Dán čoahkkimis son vuolláičálii šiehtadusa das ahte eamiálbmogiidda galgá šaddat álkit oažžut almmolaš ruhtadeami ja stuorát iešmearrideami mo dát ruđat galget geavahuvvot.

  Historjjálaččat lea stáhta politihkka gáržžidan eamiálbmogiid vuoigatvuođaid ja dagahan bissovaš ekonomalaš vahága sidjiide.

  Šiehtadusa bokte Biden áigu geahččalit njulget ovddeš vearrivuođaid Amerihká eamiálbmogiid vuostá.

  Joe Biden
  Foto: AP