Hopp til innhold

Keiino-Fred oppmuntrer flere barn til å joike

Keiino-Fred ønsker at joik skal bli mer dagligdags på skolen i hjemkommunen. Likevel mener kristne at det er galt å lære barna å joike.

Fred og barna 2

JOIKET FOR SKOLEBARNA: Fred Buljo joiket Spirit in the sky-joiken foran en fullsatt gymsal. Skolebarna var selvfølgelig i hundre når de fikk møte helten deres.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Jeg vil at den spontane joiken blir synlig i skolen. Joik er et kommunikasjonsredskap og ikke vanlig på en scene, sier Fred Buljo.

Tiden har endret joikens posisjon i Freds hjembygd, fra totalforbud på skolen, til å bli en del av musikkundervisningen.

Joik stammer fra samenes egen naturtro fra gammelt av, men fornorskningen endret samenes syn på joik. Dette medførte til et joikeforbud i skolen fra midten av 1900-tallet.

Joikeforbudet ble imidlertid opphevet av den nasjonale skolereformen i 1997.

Nå mener artisten at joikeforbudet bør bli fjernet symbolsk sett i en offentlig markering, slik at alle i hjemkommunen kan omfavne joik igjen.

Er det ikke på tide å offisielt fjerne joikeforbudet og legge fornorskningen bak oss en gang for alle og se fremover, spør Fred Buljo.

Men ikke alle er overbevist om at det er riktig å lære barna joik på skolen.

Anbefaler ikke joik for skolebarna

I det luthersk-læstadianske kristelige miljø i Kautokeino er de fremdeles imot joik.

– Jeg mener at barn ikke skal få joikopplæring, fordi det er upassende, sier Elle Marja Turi Gaup.

Turi Gaup mener at skolebarna burde heller få kristelig opplæring først, slik at de selv kan velge hva slags musikkform de liker og ikke liker når de blir voksne.

Den religiøse 79-åringen forteller at hennes foreldre lærte henne at joik er synd.

– Våres folk forbød joik. Jeg spurte aldri hvorfor. Det ble bare slik at jeg aksepterte deres syn på joik.

Kirkesamfunnet i Kautokeino er splittet i to forskjellige retninger. Den konservative luthersk-læstadianisme og statskirken.

Elle Marja Turi Gaup har fulgt den konservative trosretning, og det samme gjør de fleste eldre menneskene i bygda, ifølge Turi Gaup.

Ordføreren avslår Keiino-Freds ønske

Fred blir hyllet av ordføreren

HYLLET: Ordføreren hyllet Fred Buljo for Eurovision-deltakelsen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Ordføreren Johan Vasara i Kautokeino kommune arrangerte onsdag en hyllest for Fred da han returnerte hjem etter Keiinos deltakelse i Eurovision-finale.

Han berømmer Keiino-Freds engasjement, men oppfyller ikke hans ønske.

Joikeforbudet har blitt opphevet for lenge siden. Det er opplagt at det er lov å joike på skolen i dag, derfor er det heller ikke hensiktsmessig å bruke administrative ressurser kun for en symbolsk markering, sier ordføreren.

Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK