Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta stiller på Høyres fylkestingsliste

I flere år har han representert Samefolkets parti, men i fylkestingsvalget stiller han for Høyre.

Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta har sagt ja til å stille på Høyres liste til fylkestingsvalget. De siste elleve årene har han representert Samefolkets parti.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Jeg har bestandig oppfattet Klemet Erland som særdeles dyktig og ønsker han hjertelig velkommen inn i Høyre, sier Jo Inge Hesjevik, leder i Finnmark Høyre, til Altaposten.

Etter gjennomført innhenting av kandidater gjennom innspill fra medlemsmassen og svar fra de som sto på listen i 2011 er listen for prøvenominasjonen i lokalforeningene klare.

denne lista (ekstern lenke) er navnene ført opp i alfabetisk rekkefølge. Klemet Erland Hætta (41) er nå et av navnene på lista.

Fra fredag 17. oktober og til og med 10. november skal lokalforeningene si sin mening om hvem som skal stå på de 15 første plassene.

Representerte NSR på Sametinget

Klemet Erland Hætta er opprinnelig fra Masi og er i dag ordfører i Kautokeino kommune. Der representerer han Samefolkets parti.

Hætta ble første gang valgt inn i 2003 og har vært ordfører i 11 år. Han har også representert Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget i èn periode fra 2005 til 2009.

Hætta har meldt seg inn i Høyre, og sagt ja til å stille på fylkestingslista.

– Klemet Erland kommer fra et parti som ikke har hatt nasjonalt nedslagsfelt. At han stiller for oss kan være et ønske om å involvere seg i politikken på nasjonalt plan i fremtiden, noe som ikke er unaturlig, mener Høyre-lederen.

Høyre har i denne perioden sju representanter på Fylkestinget.