Kautokeino kvinner lever lenger

Finnmarkingene har dårligere helse enn resten av landet, men studier viser at det er forskjeller også mellom befolkningsgrupper. Blant annet er forventet levealder for kvinner i Kautokeino 83,5 år.

– Kvinner i indre Finnmark lever lengst i fylket og dette er veldig interessant. Er det noen spesielle måter de lever på? spør helseforsker Jorid Andersen ved UiT

Nå skal hun og flere andre forskere gjennomføre en treårig studie. Initiativ til forskningsprosjektet «Ulikhet i helse» er tatt av Finnmark fylkeskommune.