Inga Biret Márjá Triumf – Årets unge reindriftsutøver

Inga Biret Márjá Triumf fra Kautokeino ble tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver under 100 års markeringen i Trondheim

Årets unge reindriftsutøver

Kautokeino-reineier, Inga Biret Márjá Triumf ble kåret til årets unge reindriftsutøver.

Foto: Wil Lee-Wright / Markedsutvalget for reinkjøtt

– Inga Biret Márjá Triumf er en god vinner. Gjennom sin næringsaktivitet og sitt engasjement har Triumf vært med på styrke og løfte frem reindriftsnæringen på en positiv måte.

Vi er helt avhengig av å ha unge reindriftsutøvere som ønsker å satse og ha reindrift som hovednæring, skriver landbruks- og matminister Jon Georg Dale på departementents nettside.

Arvet reinmerket av farmor

Årets unge reindriftsutøver er 26 år. Som tre-åring arvet Inga Biret Márjá Triumf sitt reinmerke etter sin farmor. Inga Biret Márjá Triumf har på flere måter bemerket seg på en positiv måte og er et forbilde og til inspirasjon i forhold til andre unge i reindriften.

Gir oss kunnskap

Prisen fikk Inga Biret Márjá Triumf under 100-markeringen, Tråante 2017 på samenes nasjonaldag, 6.februar. I juryens begrunnelse heter det Triumf gjennom bl.a. SVT1 sin serie "Renskötarna" gir oss et innblikk i de gleder og bekymringer som hun møter i sitt virke som reindriftsutøver.

Gjennom serien blir vi invitert som gjester ut i reindriften på reindriftsutøverens egne premisser.

Serien er ekte og troverdig og den gir oss økt kunnskap om et miljø og en næring som de fleste av oss har liten innsikt i, skriver Landbruks- og matdepartementet i sin pressemelding.

Tradisjonell reindrift

Prisvinneren har et klart engasjement og ståsted i den tradisjonelle reindriften, mens hun samtidig er framtidsrettet og opptatt av å videreføre og utvikle reindriften som en livskraftig næring.

Inga Biret Marja Triumf

Her er Inga Biret Márjá Triumf sammen med sine yngre søstre og farmor, Inga Susanne Hætta Triumf, som hun arvet reinmerket av.

Foto: Marit Elin Kemi

Reindriften trengte sterke kvinner som tok modige valg i 1917 og de trenger dem i dag, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen har bestått av landbruks- og matminister Jon Georg Dale og NRL-leder Ellinor Jåma. I tillegg er lederen av Markedsutvalget for reinkjøtt, John Anders Lifjell, vært medlem i juryen.