NRK Meny

Kautokeino-elever mister fridag

Lengre skoledager, men til gjengjeld én skoledag mindre i uken. Slik har ordningen vært ved grunnskolen i Kautokeino, og dermed har elevene her gått på skole kun fire dager i uken. Nå går det imidlertid mot slutten for ordningen. – Jeg forutsetter at vi har flertall i samarbeidsavtalen med Flyttsamelista for å gjeninnføre femdagers skoleuke, sier ordfører Johan Vasara (Ap) til Ságat. Ordningen ble innført fordi fylkeskommunen kuttet i skoleskysstilbudet, og grunnet skral kommuneøkonomi. Kommunestyret behandler saken i neste måned, med virkning fra høsten 2017.