Hopp til innhold

Ble voldtatt – Tar tilbake makten med ny bok

Kathrine Nedrejord har opplevd marerittet – å bli voldtatt på åpen gate. Med boken «Forvandlinga» tar hun tilbake kontrollen over sitt eget liv.

Kathrine Nedrejord med boka si

GIR UT BOK: Kathrine Nedrejord opplevde marerittet. Nå har hun gitt ut roman om å vende tilbake til hverdagen etter en overfallsvoldtekt.

Foto: Mette Ballovara / NRK

For om lag halvannet år siden ble Nedrejord overfalt og voldtatt like i nærheten av leiligheten der hun bodde i Paris.

Ved hjelp av en venn og etter råd fra venner og familie kom hun seg til politiet i den franske hovedstaden der hun anmeldte voldtekten.

Nå har hun gitt ut roman om å vende tilbake til hverdagen etter en overfallsvoldtekt.

Beskriver øyeblikket etter voldtekten

I romanen skildres minuttene, timene og dagene etter denne rystende erfaringen. Voldtekten i seg selv blir ikke beskrevet i boken, men vi følger hovedpersonens opplevelse av hvordan et traume kan virke på hode og kropp.

Hun prøver å forklare prosessene, ikke bare det juridiske og helsemessige, men også det som skjer i hodet på en som er voldtatt.

– Ofte hører man slike historier og tenker at denne personen må være ødelagt, det er man kanskje i en viss grad i begynnelsen. Men selv ødelagte personer kan bygges opp igjen, rekonstrueres, sier Nedrejord.

Hun håper at det er litt av inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest boka.

Boken ble terapi

Voldtektsmannen hadde stjålet både mobil og nøkler fra Kathrine, og da mor Eva Nedrejord fikk beskjed fra eldstedatteren om hva som hadde skjedd, var hun i sjokk.

Eva Nedrejord og Kathrine Nedrejord

STØTTER DATTEREN: Mor Eva Nedrejord var først en smule skeptisk, men etter å ha utdrag fra boka, ba hun datteren om å fortsette med å skrive.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Da hun bestemte seg for å skrive bok om hendelsen, var mor, Eva Nedrejord først en smule skeptisk. Men etter å ha hørt et utdrag fra boka, ba hun datteren om å fortsette med å skrive.

– Jeg støttet henne 100 %. Fortsett å skrive, og vis andre at man kan komme tilbake etter en slik opplevelse, sier mora.

Kathrine Nedrejord er glad for all støtte og hjelp hun har fått av familien, venner og helsevesenet. Hun er tydelig på at dette har hatt avgjørende betydning for at hun har kommet seg såpass bra etter denne traumatiske hendelsen.

Oppringing fra Paris

Bare minutter før lanseringen av boken skulle starte på Samisk hus i Oslo onsdag kveld, fikk Nedrejord en telefon fra Paris.

Det var fransk politi som ville informere henne om at gjerningsmannen nå er tatt.

Dette satte naturlig nok mange følelser i sving hos den unge forfatteren og hun trengte noen minutter på å komme seg før hun kunne møte publikum.

Igjen viste hun styrke og fortalte de fremmøtte med stødig stemme om at gjerningsmannen nå var arrestert.

– Glad og stolt

Hun forteller selv at hun har gitt ut bøker før, men det handlet mer om å gi ut en bok. Men her var det et annet viktig aspekt.

Å snakke om et emne som fremdeles er tabubelagt.

Er du spent på reaksjoner?

– Ja! Det er nok det skumleste med et slikt yrke. Det er veldig mye nerver i bildet, men samtidig er jeg stolt, sier hun.

Korte nyheter

 • Orre laanteståvroe Sámiid Duodjisne

  Dan hieljien lij laantetjåanghkoe organisasjovne Sámiid Duodji.

  Laanteståvroe männgan laantetjåanghkoe 2022 lea: åejvie Catarina Utsi, minngebeåejvie Sissel Johnsen, Nuorta-Finnmárku, Mattias Harr, Duodje Nordlánnda, Unni Fjellheim (Åarjel Saemien Dajve), Oddveig Nymo Dalbakk (Romsa) jïh Randi Josefsen (Gaska-Finnmárku).

  Aamhtesidie aamhteselæstosne lij mïelide Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne, organisasjovnestruktuvre, ohtseme orre regijovneste Helgelandda.

  Ij naan duedtiebaakla dan jaepien dannasinie lea fïerhten mubpien jaepien.
  Evtebe jaepen 2021 lij Solveig Lovise Johannessen jïh Solveig Tangeraas Duodjibaalka åadtjoejin.

  samiid duodji ståvroe 2022
  Foto: Samiid duodji / NRK
 • Justisministeere Russlaanten raedtien gïetskesne.

  Les på norsk.
  Justisministeere lea Russlaanten raedtien gïetskesne:
  – Reeresnassem ryöjredamme.

  Justis- jïh ryöjredimmieministeere Emilie Enger Mehl (Sp) jeahta reerenasse ij edtjh radtiem steegkedh numhtie Såevmie dorjeme, mohte lea riejries jis tsiehkiem jorkeståvva.

  Justisminister Emilie Enger Mehl
  Foto: Javad Parsa / NTB
 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK