Kastet ut fra helsemøte

Likeverdige helsetjenster diskuteres bak lukkede dører i Nord-Salten – igjen.

Møte i STH-rådet om TDMS

Dette bildet er fra et tidligere møte i februar mellom STH-rådet og Sametingsrådet, der likeverdige helsetjenster og TDMS ble diskutert.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Det er andre gang på kort tid at samisk helse i Nord-Salten diskuteres bak lukkede dører.

Rolf Steffensen

– Jeg foreslår at vi lukker møtet med en gang, før vi begynner å diskutere saken, foreslår Hamarøyordfører Rolf Steffensen i begynnelsen av møtet.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Jeg foreslår at vi lukker møtet med en gang, før vi begynner å diskutere saken, sier Hamarøyordfører Rolf Steffensen i begynnelsen av møtet.

Tor Asgeir Johansen

– Møtet lukkes og blir som et arbeidsmøte, opplyser Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Kjell Mikalsen

Dette sier lederen for STH-utvalget seg enig i.

– Da lukkes møtet og blir som et arbeidsmøte, opplyser leder for STH-utvalget og Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen, og dermed må NRK-journalisten forlate møtet.

Diskuterer likeverdige helsetilbud

STH-utvalget, som består av ordførere fra Steigen, Tysfjord og Hamarøy er i dag samlet på Innhavet i Hamarøy for å diskutere likeverdige helsetjenester for samene og den øvrige befolkningen. Tre representanter for den samiske befolkningen er også invitert til dette møtet.

Et av alternativene for å løse utfordringen med likeverdige helsetjenester i Nord-Salten er etablering av et distriktsmedisinsk helsesenter (TDMS), som har vært en mye omtalt og diskutert sak i lokalsamfunnet den siste tiden.

Kastet ut

Sander Andersen

NRK-reporter Sander Andersen ble kastet ut fra møtet om likeverdige helsetjenester i Nord-Salten.

Foto: Jan Eivind Johnsen

NRKs reporter ble kastet ut fra møtet med begrunnelse av at dette er et arbeidsmøte.

– De ønsker å møtes der og prate uten media til stede. Det jeg fikk høre i ni-tiden, i forkant av møtet, var at dette er et arbeidsmøte, men jeg fikk ikke noen nærmere begrunnelse på hvorfor media ble kastet ut.

Det er også valgt tre samiske representanter til dette arbeidsutvalget. Reagerte noen av dem på at du ble kastet ut fra møtet?

– Tilsynelatende var det ingen som reagerte, det var i allefall ingen som kommenterte at jeg måtte forlate møtet.

Ikke beslutningsdyktig organ

Leder for STH-utvalget, hvorfor ble media ble kastet ut på gangen i dag når TDMS-saken ble diskutert?

– Dette var det første arbeidsmøtet med likeverdige helsetjenester som tema, som STH-utvalget og Sametinget har satt på dagsorden og sagt at de skal diskutere litt. STH-utvalget er ingen formelt beslutningsorgan. Det er ikke et formannskap eller kommunestyre, men et løst samarbeidsorgan mellom disse tre kommunene, svarer lederer for STH-utvalget og Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen.

Ønsker mer åpenhet

Lars Filip Paulsen

Samisk representant Lars Filip Paulsen mener at media skal kunne være tilstede når slike saker blir behandlet.

Foto: Sander Andersen / NRK

Samisk representant i arbeidsutvalget sametingsrepresentant Lars Filip Paulsen, mener at media skal være tilstede når slike saker blir behandlet.

– Selv om at det ikke er et politisk organ så er det folkevalgte og andre viktige institusjoner som diskuterer fremtiden i Nord-Salten.

Han forteller også at Hamarøyordfører Rolf Steffensen var inne på det med sensitivitet i denne saken.

– Det samiske kan være et ømfintlig tema for enkelte, og det kan være tøft å ha media til stede og dermed ikke kunne åpne seg helt, jeg ser jo den siden av saken. Men jeg ser også det med å fremme åpenhet. Jeg forsøkte å fremme mitt perspektiv i det om at vi ønsker åpenhet, og åpne for media i denne saken ville vært med å styrke det samiske innad kommunene, forteller Paulsen.

Men det fikk du altså ikke gehør for?

– Nei, det var min kommentar til saken på slutten av møtet, for vi fikk ikke ikke muligheten til å fremme våre synspunkter før møtet startet. Vi har ikke diskutert personvern eller andre sensitive ting, så det har ikke skadet å ha media til stede i dag, avslutter Paulsen.