Kastet kadavere – brukte gamle bilder som bevis

Forsvarer Hjallis Bakke reagerer på at man i bevismaterialet har overprøvd resultatet fra obduksjonen av reinkadavre. Statsadvokaten sier det har en enkel forklaring.

Hjallis Bakke, advokat

I morgen er det forsvarer Hjallis Bakke sin tur til å spørre ut klienten sin, en av de tiltalte.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Forklaringen til den første av de tiltalte i rettssaken om imiterte rovdyrskader, dyremishandling og bedrageri drar ut i tid. Påtalemyndighetene ved Økokrim brukte hele dagen i dag på å stille spørsmål om forhold i tiltalen, og den tiltalte svarte punkt for punkt.

– Jeg synes min klient har svart greit for seg, og jeg ser frem til fortsettelsen av hans forklaring, sa Hjallis Bakke midtveis.

Under en av pausene kommer det frem at konklusjonen om at innmeldte reinsdyr faktisk var skadet av rovdyr, på et senere tidspunkt ble erstattet ble konklusjonen om at reinen var påført imiterte rovdyrsskader. Årsaken skal være at Statens Naturoppsyn (SNO) hadde sett en utvikling i skadene over tid, noe som førte til at de gikk tilbake i materialet sitt.

Andre beviser

Problemet da, ifølge Bakke, er at kadavrene ble kastet, og SNO konkluderte med imiterte rovdyrskader med gamle bilder.

Statsadvokat Inge Grotli er ikke enig i problemstillingen.

– Nei, jeg ser ikke det som en svakhet. Det er klart at hvis kadaverne hadde vært tatt vare på kunne man brukt det i tillegg, men at det er en svakhet, det klarer jeg ikke se.

– Er det forsvarlig at kadaverne ble kastet?

– Man kom til en konklusjon først slik man oppfattet det på det tidspunktet, og da tok man ikke vare på dem, svarer Grotli, og understreker at de har annet dokumentasjonsmateriale.

Når de tiltalte er ferdige med å forklare seg, stiller SNO, blant mange andre, opp som vitne i saken. Inge Grotli ønsker ikke å gå mer inn på detaljer om bevismaterialet før de har forklart seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Statsadvokat Inge Grotli

Statsadvokat Inge Grotli.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Skadede reinsdyr

Aktoratet gikk grundig til verks under dagens utspørring. Blant annet gikk de inn på de forskjellige politiaksjonene som har vært gjennomført i forbindelse med mistanke om reintyveri, og ønsket å vite i detalj hvor og hvordan tiltalte flytter reinflokken fra sommerbeite til vinterbeite.

De spurte også om hvordan tiltalte merker reinen sin, og hvor han oppbevarer posen med øreklips. Det var også da tiltalte hevdet at andre må ha satt på hans klips på andre rein.

– Alle ser at disse øreklipsene er påsatt etterpå, sa han.

Spurte om drepte rein

Etter å ha gjennomgått temaer som kjøp og salg av rein og ulike øremerker, spurte aktor den tiltalte ut om han noensinne har hørt om at noen har stukket ihjel reinsdyr før.

– Nei, fikk han til svar.

Deretter fikk den tiltalte spørsmål om han tror han kollega og medtiltalte kunne vært i stand til å stikke i hjel reinsdyr.

– Sånn som jeg kjenner han, er han ikke så sint og fæl mot reinen at han ville gjort noe slikt.

Aktor fortsetter:

– Hva slags smerte tror du reinsdyrene ble utsatt for? Gikk det lenge før de døde?

– Man kan jo iallefall tenke seg at det ikke har vært noe godt for reinen, svarte tiltalte.

I morgen er det forsvarer Hjallis Bakke sin tur til å utspørre sin klient. Han anslår at det kommer til å ta omtrent en hel dag. Deretter er det tiltalte nummer to sin tur til å ta plass i vitneboksen.

NRK følger saken.