NRK Meny
Normal

Kartverkets navn ukjent for lokalbefolkningen

Det norske stedsnavnet, Trangdalen, på grensa mellom Kautokeino og Alta, ville kunne skapt problemer for brannmannskapene så snart de skulle ha lokalisert utrykningstedet, sier enhetsleder i Kautokeino kommune.

Laster kart, vennligst vent...

Trangdalsvatn på grensa mellom Alta og Kautokeino er ikke blitt endret til norsk, men derimot sidestilt med samisk, opplyser Statens kartverk. Hvis navnet er feil må Sametinget eller kommunen fremme forslag om endring, sier Anne Svanevik i Statens kartverk.

Saken gjelder Trangdalsvatn mellom Kautokeino og Alta, som ble brukt i forbindelse med en melding om en trafikkulykke tidligere i sommer. Lokalbefolkningen bruker navnene Autsivannet eller Ávžejávri.

Ukjent stedsnavn

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, sier de i politiet reagerte på navnet, og legger til at navnet fremkommer av kartopplysninger som de får fra Kartverket.

Olaf Andreassen

Politiførstebetjent ved politiets operasjonssentral i Hammerfest, Olaf Andreassen, sier han aldri har hørt navnet Trangsdalsvatn om Ávžejávri mellom Kautokeino og Alta kommune

Foto: Allan Klo / NRK

Politioverbetjent ved politiets operasjonssentral i Hammerfest, Olaf Andreassen, som har jobbet ved operasjonssentralen siden oppstarten, sier han aldri tidligere har hørt stedsnavnet Trangdalsvatn.

Andreassen legger til at dette selvfølgelig ikke betyr at navnet dermed ikke har vært brukt tidligere, men legger til navnene han hører brukes om dette stedet mellom Alta og Suolovuopmi er Ávži og Silis.

Ukjent for lokalbefolkningen

Trangdalsvatn er et totalt ukjent navn for mange i lokalbefolkningen. Blant dem vi har snakket med er Anders A. Gaup, fra Máze og Odd Iver Sara fra Alta, som begge sier at navnet som brukes er Ávžejávri. Det samme bekrefter Alta kommune overfor NRK Sápmi da vi spurte om de kjenner til navnet Trangdalsvatn.

Tar opp saken med Kartverket

Enhetsleder for tekniske tjenester i Kautokeino kommune, Sindre Murud, reagerer på navnet, Trangsdalsvatn, og stiller seg undrende til navnevalget. Han sier at Kautokeino kommune vil se på muligheten for å ta opp navnesaken med Kartverket, og viser til at Ávžejávri er navnet som er brukt hittil og brukes den dag i dag.

Ville skapt usikkerhet

– Hvis vi skulle rykket ut etter melding om ulykke i Trangdalsvatn, ville vi nok måttet sjekke nærmere om avstand og himmelretning til ulykkesstedet, sier enhetsleder for tekniske tjenester i Kautokeino kommune, Sindre Murud.

Godkjent for over 20 år siden

Forvaltningsansvarlig for stedsnavn hos Kartverket, Anne Svanevik sier at Trangdalsvatn har status som godkjent, som betyr at navnet har vært i bruk allerede før lov om stadnamn tok til å gjelde i juli 1991. Hun forteller at navnet dermed har vært i offentlig bruk i over 20 år.

Dersom stedsnavn ikke stemmer med lokalt brukte navn, bør kommunen eller Sametinget fremme forslag om navneendring til Kartverket. Det sier forvaltningsansvarlig for stedsnavn hos Kartverket, Anne Svanevik.

  • Hør intervjuet med Anne Svanevik fra Statens kartverk her:

Jobber ikke med norske navn

Seniorrådgiver i Sametingets avdeling for stedsnavn og språkrøkt, Ardis Ronte Eriksen, bekrefter at både Ávžejávri og Trangdalsvatn er godkjente navn og har vært det lenge. Hun sier at Sametinget ikke bruker ressurser på norske stedsnavn.