NRK Meny
Normal

Kartverket: Adressetilleggsnavn kan være flerspråklige

Det står ingenting i regelverket om at et adressetilleggsnavn ikke kan være flerspråklig. Det melder Kartverket til Nesseby kommune.

Varangerbotn og ikke Vuonnabahta

Nylig vedtok Nessebys kommunestyremøte nye adressenavn for kommunens veier. En av de var Varangerbotn, hvor det norske navnet Varangerbotn ble valgt framfor det samiske navnet Vuonnabahta.

Foto: Maret Biret Sara Oskal/NRK

Nylig vedtok Nessebys kommunestyremøte nye adressenavn for kommunens veier. En av de var Varangerbotn, hvor det norske navnet Varangerbotn ble valgt framfor det samiske navnet Vuonnabahta.

Flerspråklige stedsnavn skal brukes av det offentlige

Kartverket ved navneansvarlig for Nord-Norge Aud-Kirsti Pedersen har i dag underrettet Nessebys rådmann Marit Helene Pedersen om flerspråklig bruk av stedsnavn.

«Etter lov om stadnamn skal altså flerspråklige stedsnavn brukes av det offentlige - det er regelen», skriver Kartverket til kommunen.

I matrikkelforskriften står det at kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen.

«Ordlyden «entydig» blir tolka slik at det betyr at navnet bare kan være på ett språk, enten norsk eller samisk eller kvensk - ikke to eller tre navn som adressenavn», skriver Kartverket til rådmannen.

Adressetilleggsnavn kan være flerspråklige

De skriver også at det står ingenting i regelverket om at et adressetilleggsnavn ikke kan være flerspråklig.

«Men vi ser at kravet om at adressetilleggsnavnet ikke skal være lenger enn 25 posisjoner, og ett skrifttegn utgjør vel én posisjon, kan skape problem, og det står at man må forkorte om navnet er lenger»

Kartverket opplyser også kommunen om at om en kommune får et problem med adresseringa på grunn av utforminga av regelverket, bør man ta dette opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som administrerer lovverket.

Knut Inge Store

Ordfører i Nesseby Knut Inge Store

Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK

Behandler kanskje saken på nytt

Kommunestyret i Nesseby skal nå kanskje behandle saken på nytt.

– Vi må nå få litt tid til å se på saken og vurdere om vi skal behandle saken på nytt, sier ordfører Knut Inge Store til NRK Sápmi. Han sier at slik som han forstår dette så betyr det at kommunen likevel kan bruke både samiske og norske adressenavn.

– Har dere behandlet saken på feil grunnlag?

– Det er det vi må se på nå. Hvis vedtaket er gjort på feil grunnlag, så må vi rette det opp og ta opp saken på nytt. Det er ikke noe problem.