NRK Meny
Normal

Ber laksefiskere bidra i kartlegging av sel

Tanavassdragets fiskeforvaltning ønsker hjelp fra laksefiskere til å kartlegge sel i vassdraget.

Steinkobbe

Steinkobbe trives godt i elvemunningen ved utløpet av Tanavassdraget. Det hender også at den svømmer oppover i vassdraget.

Foto: Dieter Hommen

Selv om selen langt i fra er et dagligdags syn i et av de beste lakseelvene i Europa, hender det fra tid til annen at laksefiskere et godt stykke ovenfor elvemunningen i Tana, møter på kobbe, som kystselen også kalles.

Siden 2013 har lakseforvaltningen og forskere samarbeidet for å få nyere informasjon om hvordan selen påvirker laksefisket, og hvilke effekter den har på Tanavassdragets laksebestander.

Gjennom prosjektet Sealsal ble 16 erfarne laksebreveiere og sjølaksefiskere intervjuet i fjor om deres møte med selen.

Tidlig på 1990 tallet ble det også gjennomført en lignende undersøkelse.

For å få et enda bredere grunnlag til å vurdere selens tilstedeværelse i Tanavassdraget, ber Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) om at laksefiskere som så langt ikke har vært med i det nye kartleggingsprosjektet, om å bidra i arbeidet.

De oppfordres til å fylle ut et skjema, som er lagt ut på TF`s hjemmeside.

Sealsal prosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku), Havforskningsinstituttet (HI) og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

Steinkobbe i Tanaelva

Sel på sandstrand ved Valjok, på finsk side av Tanaelva. Bildet er tatt i 2006 da denne selen svømte 155 kilometer fra elvemunningen. Dette er et sjeldent syn, for så langt oppover vassdraget svømmer kystselen vanligvis ikke.

Foto: NRK