NRK Meny
Normal

Samisk eiendomsrett?

En kommisjon og en ny domstol skal avgjøre om samene eller andre har eierrettigheter til landområder.

Norges lover
Foto: Berit Roald / Scanpix

Et samlet samerettsutvalg står bak forslaget om å  opprette en utredende kommisjon - Kartleggingskommisjonen - og en utmarksdomstol for de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover.

Denne modellen kan sammenlignes med  Finnmarkskommisjonen og  Utmarksdomstolen for Finnmark.

Kartlegging

Meningen er at en kommisjon skal karlegge områdene hvor samene har krav på å få annerkjent bruks- og eierrettigheter.

Samerettsutvalget fremmer forslag om en lov om kartlegging og annerkjennelse av eksisterende rettigheter i de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover (kartleggings- og annerkjennelsesloven).

Bare samer

Medlemmene John Kappfjell og Paul Fjellheim i samerettsutvalget mener bare samer skal ha adgang til Kartleggingskommisjonen og utmarksdomstolen.

– De øvrige medlemmene har ikke funnet folkerettslig støtte for, eller ansett det hensiktsmessig og praktisk mulig å trekke noe slikt etnisk skille, heter det i innstillingen som overrekkes til justisministeren mandag 3. desember i Oslo.